Stichting
BO Breda

Project Face It 

Doelstellingen


Face It is een interactieve fototentoonstelling die aandacht besteedt aan de onderwerpen vooroordelen, eerste indrukken, identiteit en acceptatie. Het doel van deze tentoonstelling is bewustwording creëren. Wat Face It duidelijk probeert te maken is dat je niet te snel naar je (negatieve) eerste indruk moet handelen, maar open moet blijven staan voor de verhalen die achter mensen schuilen.

Impact


Face It zorgt ervoor dat we kunnen leven in een inclusieve samenleving waar geen discriminatie meer voorkomt. Vanaf januari 2021 tot en met juni 2022 is de interactieve expositie Face It op 15 verschillende locaties in de provincie Brabant te bewonderen. BO zet in op 15 exposities zodat de tentoonstelling gewaarborgd kan worden door meerdere partijen. In totaal is er een bereik van gemiddeld 1500 mensen. 

Ondersteuning


Voor het project Face It is in totaal een bedrag van 23.000,- euro toegekend vanuit de AFAS Foundation.

Dit project is onderdeel van onze strijd tegen discriminatie.

 

BO Breda vertegenwoordigt iedereen

 

10% van de bevolking heeft ervaring met ongelijke behandeling, zoals geweigerd worden voor een discotheek of kroeg, het huren van een huis of minder betaald krijgen voor hetzelfde werk. 'Witte’ ex- gedetineerden met een strafblad hebben meer kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan sollicitanten met een migratieachtergrond zonder strafblad. Een derde van de transgender personen in Nederland wordt maandelijks beledigd vanwege het feit dat zij transgender zijn. BO ziet dat handelen op basis van een eerste indruk nog steeds te veel voorkomt in de samenleving. 

BO is een non-profit organisatie die in 2017 is geboren. Het is een organisatie die vooroordelen in de huidige maatschappij ziet als een bedreiging voor de minderheidsgroepen. BO draagt daarom bij aan het creëren van bewustwording, zodat vooroordelen met negatieve gevolgen zullen verdwijnen en BO niet meer hoeft te bestaan. De persoon waarbij BO deze bewustwording voornamelijk wil creëren is de hetero, cisgender, witte burger, zonder handicap en levende boven de armoedegrens. BO gelooft er namelijk in dat wanneer jij binnen de norm valt en binnen die norm leeft, je minder inzicht hebt in de minderheidsgroepen. Zichtbaarheid is daarvoor belangrijk, zodat wij deze groep bewust kunnen maken van de vooroordelen waarvan zij nog niet wisten dat ze die hadden. De organisatie informeert mensen over diversiteit en vergroot de acceptatie in onze samenleving.

 “BO gelooft dat jouw identiteit je meest waardevolle bezit is en dat we dit moeten voelen, omarmen en vieren. Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respect." - BO Breda

 

Op de BO Breda lees je meer over het project en wordt regelmatig nieuws geplaatst. 

Updates van Bo Breda

 

Start van 15 Face It exposities op verschillende locaties

Het initiatief 'Face It' heeft als doel om de sociale veiligheid in de maatschappij te verbeteren, waarbij het persoonlijke verhaal van mensen centraal staat. Mensen in hokjes plaatsen doet iedereen. Het zit in onze aard. Bestempelen, labelen en categoriseren is niet slecht, het helpt om onszelf te beschermen. Wat Face It duidelijk probeert te maken is dat je niet te snel naar je (negatieve) eerste indruk moet handelen, maar open moet blijven staan voor de verhalen die achter mensen schuilen. We zouden niet bang moeten zijn om onze ware identiteit te laten zien. We zouden niet beoordeeld moeten worden op uiterlijk of uitstraling, maar op karakter en wat we te zeggen hebben. We moeten op zoek blijven gaan naar het achterliggende verhaal van mensen. Ieder individu heeft zo’n verhaal en al deze verhalen zijn verschillend. Uniek. Weet jij écht hoe iemand zich voelt? Luister je naar een verhaal omdat je werkelijk geïnteresseerd bent? Face It wil even stilstaan. Een moment van bezinning en bezinking creëren.

Vanaf januari 2021 tot en met juni 2022 is de interactieve expositie Face It op 15 verschillende locaties in de provincie Brabant te bewonderen. BO zet in op 15 exposities zodat de tentoonstelling gevestigd en gewaarborgd kan worden en door meerdere partijen en doelgroepen gezien/ervaren wordt. Gemiddeld zal iedere editie 100 bezoekers trekken.

"Als trans vrouw ervaar ik dagelijks de effecten die stereotypen kunnen hebben op mensen. Het is simpel te denken in labels, maar achter elk label zitten mensen met inspirerende verhalen. Verhalen die nu nog te vaak niet verteld of gehoord worden. Hier willen wij verandering in brengen." - Astrid Halberkamp, projectleider AFAS Foundation 

De eerste editie van Face It

In 2018 is Face It voor het eerst uitgevoerd. Benieuwd naar een impressie van deze interactieve tentoonstelling?
Bekijk de aftermovie van de eerste editie.