World Animal Protection

Doelstellingen


Het uitroeien van hondsdolheid in de regio Kajiado in Kenia voor 2030.

Impact


Voor worden 5.000 honden gevaccineerd en ontwormd. Tegelijkertijd worden er 120 zorgprofessionals, leraren, lokale bestuurders en community leaders getraind die op hun beurt hun kennis weer overdragen. World Animal Protection deelt de lessen uit dit project in het samenwerkingsverband United Against Rabies, zodat andere regio’s en landen deze kunnen toepassen in de bestrijding van hondsdolheid. 

Ondersteuning


Voor het project Help hondsdolheid de wereld uit is in totaal een bedrag van bijna € 67.000 euro toegekend vanuit de AFAS Foundation.

 

Help hondsdolheid de wereld uit!

 

De band tussen mens en hond dateert uit de oertijd en gaat heel diep. Helaas wordt deze relatie in Azië en Afrika bedreigd door het dodelijke gevaar van hondsdolheid. Jaarlijks sterven naar schatting 59.000 mensen aan deze altijd fatale infectieziekte en worden zeker tien miljoen honden op wrede wijze afgemaakt uit angst voor hondsdolheid. Het goede nieuws: wij zijn de generatie die deze gruwelijke ziekte de wereld uit kan helpen. Met het project ‘Help hondsdolheid de wereld uit’ in Kajiado in Kenia zet World Animal Protection belangrijke stappen richting ‘Zero by 30’; het uitroeien van hondsdolheid in deze regio in 2030.

 “ Dankzij de ondersteuning van AFAS Foundation kunnen we in Kajiado 5000 honden vaccineren, 120 welzijnswerkers, leraren en ambtenaren trainen en misschien nog wel belangrijker: de uitrol hiervan naar andere regio’s faciliteren door het delen van de geleerde lessen.'' - Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection Nederland. 


Meer informatie over het project vind je op de website van World Animal Protection

World Animal Protection

 

World Animal Protection werkt al meer dan 50 jaar aan beter dierenwelzijn voor dieren in de veehouderij en dieren in het wild. Door middel van campagnes en het maken van afspraken met bedrijven en overheden. Ook beschermt World Animal Protection honden tegen hondsdolheid en voorkomt zij dat dieren slachtoffer worden bij rampen door het implementeren van preventieplannen. Het is de missie van World Animal Protection om een wereld te creëren waarin dierenwelzijn ertoe doet. Daar zet de organisatie zich elke dag voor in.

 

De aanpak

 

Om hondsdolheid de wereld uit te helpen is een systematische aanpak nodig. Dit doet World Animal Protection met een speciale organisatie die zij afgelopen jaar in het leven heeft geroepen om een einde te maken aan hondsdolheid in Afrika; Action for Protection of Animals Africa (APAA). Zoals de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties stelt: alleen het massaal vaccineren van honden kan de overdracht stoppen, want 99% van de menselijke hondsdolheidinfecties wordt veroorzaakt door contact met honden. De beoogde aanpak in Kajiado bestaat uit:
 

 •   Het vaccineren en ontwormen van 5.000 honden;
   
 •   Het trainen van 120 leraren, zorg- en welzijnsmedewerkers, lokale ambtenaren en community leaders over hondsdolheid en de aanpak ervan;
   
 •   Het ontwikkelen van de strategie voor het volledig uitroeien van hondsdolheid in deze regio, samen met het lokale bestuur van Kajiado.
   
 •   Zorgen dat de ervaring en geleerde lessen van Kajiado bijdragen aan de aanpak van hondsdolheid op het niveau van de Verenigde Naties, via United Against Rabies.

“ Wij zien dit project als een vliegwiel die andere organisaties en overheden aanspoort om een structurelere aanpak te faciliteren met als hoofddoel: Hondsdolheid de wereld uit! We zijn trots om dit project met het oog op een duurzame toekomst te mogen ondersteunen." - Bregje Kok - Projectleider AFAS Foundation

Updates vanuit het project


Het project is van start!

 


Het project Help hondsdolheid de wereld uit in Kajiado, Kenia is op 1 april 2022 van start gegaan en we zijn  gestart met het plannen, voorbereiden en uitvoeren van een tweedaagse strategieworkshop. Dankzij een zorgvuldige voorbereiding waren de verschillende regionale en nationale afgevaardigden aanwezig en heeft de workshop de beoogde
resultaten geleverd. 

 

Het doel van deze strategieworkshop was tweeledig:

 • De stakeholders van verschillende departementen binnen de regio Kajiado samenbrengen, om het belang van een structurele, gezamenlijke aanpak van hondsdolheid te benadrukken.
 • Het maken van de aanzet voor deze gezamenlijke aanpak, zodat het beleidsplan dat hieruit komt een product is van de deelnemers zelf. Gefaciliteerd door Action for Protection of Animals (APAA), World Animal Protection en AFAS Foundation, maar opgesteld door het districtsbestuur van Kajiado zelf.


We zijn tevreden over de uitkomsten van deze strategieworkshop:

 • De opkomst was hoog en alle belangrijke stakeholders uit verschillende disciplines waren aanwezig, waarmee ook de noodzaak van het project en daarmee het uitroeien van hondsdolheid benadrukt werd.
 • De deelnemers beschikken over de benodigde informatie over hondsdolheid als ziekte, de aanpak en eerdere ervaringen.
 • Er was vanuit de groep veel enthousiasme om direct samen aan de slag te gaan. Dit is van belang, omdat de twee departementen Health en Veterinary Services veel moeten gaan samenwerken de komende tijd.


De volgende stappen:

 • De uitkomsten van de strategieworkshop worden gebundeld in beleidsplannen voor de uitvoering van het project in Kajiado, die in de volgende workshop worden gepresenteerd en besproken.
 • De workshops/trainingen voor zorgmedewerkers, leerkrachten, lokaal bestuur, leden van het Kajiado Veterinary Department en community leaders vinden plaats op 11 en 12 mei. Een van de inzichten uit de overleggen die plaats hebben gevonden is dat deze bijeenkomsten beter meer samengepakt kunnen worden, zodat deelnemers uit verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten en er meer overeenstemming kan worden bereikt.
   

Update: workshops bevorderen samenwerking


Op 11 en 12 mei hebben we workshops en trainingen verzorgd over de infectieziekte hondsdolheid en de bestrijding hiervan voor verpleegkundigen, dierenartsen, regeringsfunctionarissen, MOHs (Medical Officers of Health) en onderwijsprofessionals. Er waren 35 deelnemers aanwezig. Tijdens deze workshops leerden de deelnemers over hondsdolheid bij mens en dier en kregen zij uitleg over het Nationaal strategisch plan voor het uitroeien van hondsdolheid door middel van presentaties en groepsdiscussies.

Dit was het vervolg op de tweedaagse strategieworkshop waar verschillende nationale en regionale afgevaardigden bij aanwezig waren. De bedoeling van deze workshop was om de neuzen één kant op te krijgen en te komen tot een gezamenlijke aanpak voor het uitroeien van hondsdolheid in Kajiado, Kenia. We zijn blij dat we de deelnemers samen de workshops hebben kunnen laten volgen; dit is van belang, omdat de departementen Health en Veterinary Services veel moeten gaan samenwerken de komende tijd.

Definitief ontwerp van actieplan
Ook werd de eerste opzet gepresenteerd van het 5-jaren actieplan voor het project in Kajiado, waar tijdens de vorige workshop een begin mee was gemaakt. Activiteiten en budgetten werden op basis van de kennis van de deelnemers aangepast en vastgelegd. Het aandeel van deze groep is groot; zij werken mee aan de implementatie van de strategie en dragen bij aan het evalueren en tijdig bijsturen van het project.

Het definitieve ontwerp van het actieplan voor de uitvoering van de rabiësstrategie voor Kajiado is nu klaar en ligt bij de districtsambtenaar voor de laatste input en handtekeningen om het officieel te maken. Het document zal in september, na de verkiezingen, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de county assembly.

Voorbereidingen vaccinatie en voorlichting
Tegelijkertijd zijn we bezig met de voorbereidingen voor de vaccinatie- en voorlichtingscampagne en wordt er een projectassistent aangenomen die vanaf juni fulltime beschikbaar is. Ook de trainingen aan leraren van het basisonderwijs over hondsdolheid, preventie en verantwoord huisdierenbezit worden voorbereid, in eerste instantie in Noord- Kajiado.

Update: Extra hulp aan Burundi voor 1000 honden; vaccinaties van start


In Burundi kunnen we, dankzij de ondersteuning van AFAS Foundation, 1000 extra honden vaccineren tegen hondsdolheid. Burundi is volgens de Wereldbank het armste land ter wereld en kent veel uitdagingen op het gebied van gezondheid, voor mens en dier. We hebben de organisaties Small Animal Vet Association en DVS Burundi kunnen ondersteunen met vaccinaties en medicatie om 1000 honden - en daarmee de mensen in hun omgeving - te beschermen tegen hondsdolheid. Deze vaccinaties zijn gezet tussen 22 en 28 september, rondom World Rabies Day.

Ook in Kajiado, Kenia, zijn we van start gegaan met het vaccineren. Vanaf nu kunnen mensen ieder weekend naar de vaccinatiestraat komen, om hun hond - kosteloos - te laten vaccineren tegen hondsdolheid. Hier wordt aandacht aan besteed via onder andere radio en foldermateriaal.

Het doel is om in Kajiado 5000 honden te vaccineren en om dit als pilotproject zoveel mogelijk uit te kunnen rollen naar andere gebieden in Kenia en daarbuiten. We hebben Washington State University betrokken bij de monitoring en evaluatie van de aanpak in Kajiado; zij doen onderzoek naar de effectiviteit van de toegepaste methodologie. We delen geleerde lessen en successen in de verschillende werkgroepen van het collectief United Against Rabies Forum.

 

De eerste 1900 vaccinaties tegen hondsdolheid zijn gezet!

 

In Kajiado County zijn in oktober en november onze dierenartsen gestart met de eerste vaccinatierondes tegen hondsdolheid; er zijn tot nu toe meer dan 1900 honden en katten gevaccineerd en ook enkele ezels. Daarnaast hebben we in november 15 docenten getraind in dierenwelzijn en verantwoord omgaan met honden.

De vaccinatierondes
We zijn nu onder andere in de plaatsen Gataka, Bulbul, Mathare en Kandisi ten westen en zuiden van Nairobi geweest. Om inwoners op te roepen om naar de vaccinatiedrives te komen heeft ons team van tevoren posters opgehangen en advertenties geplaatst. Ook heeft de Chief van deze gebieden inwoners opgeroepen hun honden te laten vaccineren. De eerste twee vaccinatierondes waren rustig qua opkomst, maar de laatste drie rondes waren er veel bezoekers. Op verzoek van de inwoners zelf vindt er in december, wanneer de scholen zijn gesloten, nog tweemaal een herhaling plaats. Tijdens de vaccinatierondes is het team getraind in het gebruik van een digitaal systeem om het proces vast te leggen en te monitoren.

Training voor leraren
In een tweedaagse workshop op 18 en 19 november hebben we in totaal 15 docenten getraind. De uitkomst van deze training is dat de leraren hun leerlingen kunnen onderwijzen in dierenwelzijn, verantwoord omgaan met honden en hondsdolheid. Aan bod kwam bijvoorbeeld:

 • Wat zijn behoeften van honden als het gaat om voeding, huisvesting, gedrag en gezondheid;
 • Hoe om te gaan met hondsdolheid, wat te doen bij een hondenbeet, en het handboek over verantwoord hondenbezit en omgaan met hondenbeten (elke leraar kreeg documentatie en lesstof om te gebruiken en te delen);
 • Leraren konden oefenen door een proefles te geven aan kinderen over dit onderwerp.


Naast de trainer was ook het hoofd van de afdeling Onderwijs aanwezig en een dierenarts.

 

Project succesvol afgerond!

Met trots kunnen we mededelen dat bovenstaand project succesvol is afgerond, met hele mooie uitkomsten en een prachtige mini-docu die je meeneemt in het volledige project. Daarnaast is er een persbericht uitgegaan over alle uitkomsten! Deze vind je hier terug!