Werk in Nepal
Koffieproject 

 

Werk in Nepal

 

Landbouw is de belangrijkste bron van inkomsten voor de inwoners van Nepal. Boeren hebben vaak geen toegang of kennis tot nieuwe landbouwtechnieken die meer mogelijkheden kunnen creëren. Op dit moment kunnen veel Nepalese gezinnen niet voldoende voorzien in hun levensonderhoud. Dit resulteert in migratie vanuit Nepal. Ze kiezen noodgedwongen om, onder vaak erbarmelijke omstandigheden, in het buitenland (veelal in het Midden-Oosten) te gaan werken. 

In Nepal is er een geweldig potentieel voor de koffiesector omdat de daarvoor vereiste criteria aanwezig zijn (zoals het klimaat en de benodigde hoogte van de landbouwgrond). Er is echter een tekort aan gespecialiseerde boeren en coöperaties die duurzame en biologische productiemethoden en technieken hanteren. Tot nu toe is de productie nog beperkt in vergelijking met het potentieel en is de productie vooral gericht op de interne markt. Stichting Werk in Nepal heeft dit onderkend en ondersteunt de sociale onderneming Charge Nepal, die een project voor de productie van hoogwaardige én biologische koffie is gestart.

"Jaarlijks verlaten vele duizenden mannen noodgedwongen Nepal omdat er niet genoeg werk is. Meestal gaan ze naar het Midden-Oosten. Dit ontwricht hun gezinnen en families. Met ons koffieproject in Bichaur wordt werk gecreëerd, waardoor de mannen bij hun familie kunnen blijven.  - Ben Kostwinder, Werk in Nepal

Op de website van Werk in Nepal lees je meer.

Koffie zonder bijsmaak... 
 

Nepalese 80Days koffie

De basis voor onze 80days koffie is onze koffie uit Nepal. Voor onze melanges hebben we ook andere ontwikkelingslanden uitgekozen. 80days kiest er voor om de koffie direct van lokale boeren te kopen. We hebben een goede relatie met de koffieboeren in Nepal, maar ook (via onze partners) met de koffieboeren in andere landen. We willen hen niets anders geven, dan een eerlijke prijs. Door direct af te nemen van de boeren, komen er geen schakels tussen waardoor de prijs eerlijk blijft en onze koffie geen ‘bijsmaak’ heeft. Ook hebben we zicht op het gehele koffieproces omdat een deel van ons team in Nepal woont en werkt en de plantages met regelmaat bezoekt. - Team Werk in Nepal

Wil jij ook genieten van koffie zonder bijsmaak? Kijk op de website en steun de koffieboeren in Nepal!

Vlog uit Nepal

Les aan de koffieboeren

Foto's

Zeggen meer dan 1000 woorden