De Toekomst Zaaiers

Voedselzekerheid in Burundi

Duurzame voedselzekerheid en armoedebestrijding in Burundi


Burundi is een van de armste landen ter wereld. Landbouw is erg belangrijk in Burundi, zowel voor de voorziening van voedsel voor de Burundese bevolking (die voor 90% afhangt van de landbouw), als voor de export. Toch zijn de meeste Burundezen arm, onder andere omdat de landbouw te weinig productie, dus inkomsten voor de landbouwers genereert en er weinig andere economische activiteit op platteland is.

De burgeroorlog is de belangrijkste, maar niet de enige oorzaak van alle ellende die de bevolking in de provincie Bururi heeft getroffen. Voor de burgeroorlog in 1993 had de bevolking, die hoofdzakelijk agrarisch is, genoeg voedsel. In deze tijd hadden de meeste gezinnen konijnen, geiten, schapen en kippen. Andere, rijkere families beschikten zelfs over een paar koeien. Deze veehouderij produceerde voor de landbouw de zeer nodige organische mest en boeren hadden nauwelijks kunstmest nodig om deze mest aan te vullen.

Sinds de burgeroorlog in 1993 is de situatie helaas veranderd. Dieren werden in veel regio’s geplunderd, zo ook in Bururi en door de strijdende benden opgegeten. De prijzen van zaaimateriaal en (kunst)mest zijn in de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld. Daarnaast zijn de prijzen van goederen zoals levensmiddelen en medicijnen ook drastisch toegenomen. Tegelijkertijd hebben veel mensen familieleden die een betaalde baan hadden verloren door de oorlog en ziektes. Hierdoor is de armoede alleen maar toegenomen en veel mensen kunnen zich dagelijks geen maaltijd meer veroorloven. Als gevolg hiervan lijden de meeste kinderen aan ondervoeding en andere ziekten door voedselgebrek. Door slechte levensomstandigheden overlijden mensen sneller aan opportunistische ziektes en laten ze kinderen achter, die het al te hoge aantal oorlogsweeskinderen verhogen.

Het project Voedselzekerheid en armoedebestrijding voor agrarische gezinnen wil de armoede, ondervoeding en honger drastisch terugdringen. Dit door in te zetten op betere landbouwproductie en verhoging van inkomsten van de lokale bevolking. Concreet betekent dit inzetten op landbouwtraining en beschikbaarheid van landbouwproducten; twee cruciale instrumenten om het inkomen van mensen te verhogen en de voedselonzekerheid aan te pakken.

Daarnaast wil dit project fungeren als een kenniscentrum op het gebied van landbouw, gezondheid en family planning.

Ondersteunen van arme gezinnen


Begunstigden van het project (70%) zijn alleenstaande moeders met twee of meer kinderen, waarvan de meeste tijdens de burgeroorlog weduwen geworden zijn. In Burundi zorgen in het algemeen de vrouwen voor hun kinderen en gezinnen. Bovendien is het bekend dat vrouwen beter kunnen sparen en ondernemen. 

Veel kinderen uit deze gezinnen gaan niet naar school. Immers, ze hebben nauwelijks geld om te eten, laat staan voor schoolgeld, materiaal of uniform en om medicijnen te kopen. Deze gezinnen overleven dankzij de landbouw, maar hun situatie is verergerd door steeds kleinere en drogere landbouwgrond en een gebrek aan mest. Als gevolg van ondervoeding en verlaagde immuniteit lijden veel mensen aan deficiëntie ziektes en het aantal moeder-/kindsterfte is de laatste tijd toegenomen.
 

De Toekomst Zaaiers en de AFAS Foundation

De afgelopen jaren heeft Stichting De Toekomst Zaaiers met de steun van de AFAS Foundation enorm veel werk verzet. Door onder andere het beschikbaar stellen van agrarische landbouwtrainingen en landbouwproducten, maar bijvoorbeeld ook leningen in de vorm van vleeskuikens.

Een aantal feiten over deze samenwerking op een rij.

  • Jaarlijks ongeveer 600 gezinnen geholpen aan een baan en inkomsten
     
  • Beschikbaar stellen van betaalbaar voedsel en andere essentiële producten aan ca. 120.000 inwoners van de provinci Buruni

Dit is Stichting De Toekomst Zaaiers


Stichting De Toekomst Zaaiers is een jonge organisatie van gemotiveerde idealisten, die duurzame projecten ten behoeve van arme gezinnen en jonge mannen en vrouwen wil ondersteunen. Met onze christelijke inspiratie en visie durven wij onszelf als natuurlijke opvolgers van missionarissen te beschouwden. Voedselzekerheid en armoedebestrijding voor agrarische gezinnen.

Maar het belangrijkste doel van Stichting De Toekomst Zaaiers is kansen bieden aan jonge mensen, met name meisjes en vrouwen én er voor zorgen dat zij een zelfstandige toekomst tegemoet kunnen gaan. Dat doen we door het initiëren en ondersteunen van projecten voor jongeren en (jong)volwassenen op het gebied van (vredes-)educatie, voedselzekerheid, armoedebestrijding en ondernemerschap.

Stichting De Toekomst Zaaiers is in mei 2017 opgericht en is inmiddels aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om te beginnen actief in de Grote Meren Regio (Burundi, Rwanda, RD Congo en Tanzania) waar cyclische burgenoorlogen veel slachtoffers en menselijke leed veroorzaken.

 

De steun van de AFAS Foundation aan de projecttrainingen en leningen heeft een duidelijke en positieve impact op vele honderden gezinnen. Dit, niet alleen door ca. 580 gezinnen te helpen aan een betere productie, een baan en inkomsten, maar ook door de beschikbaarheid van betaalbaar voedsel en andere essentiële producten aan ca. 120.000 inwoners van de provincie Bururi".

Laurent Niyonkuru - De Toekomst Zaaiers

Terugblik


De afgelopen jaren is er enorm veel werk verzet. Hieronder een overzicht van de activiteiten.

2018 - Start project

Het project Voedselzekerheid en armoedebestrijding voor agrarische gezinnen in Bururi gestart. De focus lag op de verbetering van voedselproductie, opslagcapaciteit en inkomsten.

2019 - Eerste resultaten

In de provincie Bururi is grote vooruitgang geboekt en zijn gezinnen geholpen die besloten om een kleine sociaal-agrarische coöperatie op te richten.

2020 - Oprichting COFAP

De sociaal-agrarische coöperatie van lokale boeren (COFAP) in Burundi is officieel opgericht. COFAP is een landbouwcoöperatie met als doel de producten van haar leden gezamenlijk op de markt te brengen zodat de opbrengsten voor de boeren verhogen.

2021 - Bouw opslagloods en winkel

Bouw opslagloods en winkel voor COFAP.

2022 - Uitbreiding andere provincies

Project 'Samen ondernemen en innoveren', met uitbreiding naar Buterere, provincie Bujumbura.

Interessante Links

Leer nog meer over dit mooie project

Impressies

Een beeld zegt meer dan duizend woorden.