Tot Heil

Des Volks 

 

Strijd tegen armoede

 

In Nederland groeit de ongelijkheid. De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter waardoor 380.000 kinderen die opgroeien in armoede, moeten opboksen tegen een onrechtvaardige samenleving. Ze groeien op in sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen en krijgen in onze maatschappij minder kansen om zich volop te ontwikkelen. Deze kinderen staan achteraan in de rij. Dit onrecht raakt ons. Dit móet en kan anders volgens THDV:

  •  Een breed sociaal netwerk is nodig in de levens van kinderen. Dit geeft kinderen de kans om zich te kunnen ontwikkelen in een veilige setting.
  •  Wij geloven in de kracht van een tweede thuis-plek: Een omgeving waar kinderen mogen spelen en ontdekken wie ze zijn en wat ze goed kunnen. Alleen de thuis- en schoolsituatie zijn niet genoeg, de input van andere veilige plekken zijn nodig. Zeker als de thuissituatie niet stabiel is.
  •  Wij geloven in de kracht van langdurige relaties; door meerdere jaren op te trekken met kinderen bouwen we aan een vertrouwensrelatie waarbinnen ruimte is voor een luisterend oor, veiligheid, spel en identiteitsvorming.

"Wij geloven in de eindeloze liefde van Jezus; Hij heeft elk kind onvoorwaardelijk lief. Dat voorbeeld willen wij volgen."  - Tot Heil Des Volks

 

Lees hier de ontroerende verhalen in de rubriek "Wie Zie Jij?".

De droom van THDV
 

Wij willen dat kinderen gezien, gekend en erkend worden. Een kind ontwikkelt zich in relatie tot anderen. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat elk kind weet: ‘Ik ben waardevol en ik heb de wereld iets te bieden.’ Als een kind zich positief ontwikkelt oefent het een positieve invloed uit op zijn of haar omgeving. Dit geeft op korte termijn verlichting van de armoedeproblematiek en op langere termijn vermeerdert dit de kansen op het doorbreken van generationele armoede.

We willen samen met gepassioneerde mensen, kerken, bedrijven en lokale overheden en partnerorganisaties optrekken en als ‘team’ om kinderen heen staan. Dit wil THDV bereiken aan de hand van een aantal punten:

 

  •  We bouwen aan een langdurige relatie en helpen kinderen met het ontwikkelen van een positieve identiteit. We bieden een luisterend oor, investeren in positieve ervaringen en bevorderen het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Door ons programma ‘Fort Skills’ leren kinderen zichzelf en anderen kennen, vertrouwen en waarderen.
  •  Onze methodiek wordt steeds ontwikkelt en geïnnoveerd. Nieuwe ervaringen, inzichten en voortdurende meting van resultaten maken Het Fort tot een dynamisch en actueel concept dat we uitrollen door heel Nederland.
  •  Wij brengen kinderarmoede en sociale ongelijkheid onder de aandacht bij een breed publiek. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ongelijkheid in Nederland, samen kunnen we zorgen voor een oplossing. We schudden mensen wakker met spraakmakende campagnes, artikelen, verhalen en opiniestukken en laten hen zien dat het anders kan. We vragen hen deel te worden van onze beweging. Het project waarmee THDV zich inzet tegen kinderarmoede heet Het Fort.

 

Fort Skills

 

De Fort-Skills zijn 10 eigenschappen en vaardigheden die je helpen om gezond en positief in het leven te staan. Iedere Fort-Skill staat gedurende 6 weken centraal en wordt op een voor de kinderen begrijpelijke manier geïntroduceerd en verder uitgelegd. Bij iedere Fort-Skill horen leuke activiteiten. Iedere dag staat er zo’n activiteit centraal. Door deze focus voor meerdere weken op één Fort-Skill leren kinderen de verschillende aspecten ervan goed kennen. Ze krijgen hierdoor ook genoeg tijd om er mee te oefenen en het zich eigen te maken.

Bij de introductie van een nieuwe Fort Skill ontvangt ieder kind een persoonlijke doelenkaart. Aan het begin van de middag kiezen de kinderen een of meerdere doelen waar ze mee aan de slag gaan. Als de tijd op Het Fort er op zit, gaan de kinderen en de kindercoach hier samen over in gesprek. Vinden ze zelf dat het doel bereikt is? Dan mogen ze er een stersticker op plakken! Door deze aanpak geven we de kinderen zelf regie over hun leer en groeiproces en begeleiden we hen met het reflecteren op hun gedrag en ontwikkeling. 

 

Berichtje van Het Fort

Foto's

Zeggen meer dan 1000 woorden