ReefSystems

Doelstellingen


Voor de kust van Shimoni, Kenia ligt een beschadigd koraalrif. De lokale bevolking is afhankelijk van dit rif voor de voedselvoorziening en als trekpleister voor toerisme, wat de lokale economie stimuleert.

Door de installatie van kunstmatige riffen hebben koralen weer een plek om op te groeien en kunnen vispopulaties weer toenemen. Met het unieke modulaire bouwsysteem gaan we kunstmatige riffen aanleggen op moeilijk bereikbare plekken, zoals Shimoni. 

Impact


Installatie van unieke kunstmatige riffen voor meer biodiversiteit, een verbeterd ecosysteem en een gestimuleerde economie in Shimoni, Kenia. Er wordt 10.000  aan koraalrif gebouwd en lokale inwoners worden getraind. Hierdoor zal de biodiversiteit met 30% toenemen en de toeristensector 25% gaan groeien.

De realisatie van dit koraalrif restauratieproject zal d.m.v. een documentaire op een mooie manier in beeld worden gebracht voor het vergroten van een wereldwijde positieve impact.

Ondersteuning


Voor de ondersteuning van ReefSystems is in totaal een bedrag van € 100.000 euro toegekend vanuit de AFAS Foundation. Het project zal een doorlooptijd hebben van ongeveer 13 maanden. 

 

Koraalrif restauratieproject in Shimoni, Kenia


Dat het niet goed gaat met de oceaan is inmiddels wel duidelijk. In 2019 en in 2021 heeft het Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) alarmerende rapporten gepubliceerd over de achteruitgang in biodiversiteit. Het verlies aan habitat is één van de drie grootste oorzaken van deze achteruitgang. Soorten sterven uit omdat ze geen plek meer hebben waar ze voedsel kunnen vinden of kunnen schuilen en voortplanten.

Koraalriffen zijn een belangrijke vorm van habitat voor het leven in de oceaan, maar door onduurzame vismethodes, zoals visserij met sleepnetten of dynamiet, bestaan grote delen van de oceaan nu alleen nog maar uit kale zandvlaktes waar niks op kan groeien. Een oplossing voor deze problemen is het installeren van kunstmatige riffen. Hier kan koraal op groeien en kan zeeleven terecht voor voedsel, schuilplek en voortplantingsgebied. Doordat verschillende vormen van onderwaterleven worden aangetrokken door kunstmatige riffen hersteld en verbeterd het gehele ecosysteem.
 

 

 “Onze droom is om in samenwerking met de AFAS Foundation een groot koraalrif restauratie project te starten. Hiermee kunnen we een enorme positieve impact creëren voor de lokale bevolking en de wereld inspireren om ook koraalrif restauratie initiatieven te starten.” - Jesse de Bont en Max Dijkstra - Founders ReefSystems 


Meer informatie over het project vind je op de website van het ReefSystems

Plannen koraalrif restauratie van ReefSystems in Kenia

Met de onderstaande video worden de plannen van ReefSystems in Kenia m.b.t. koraalrif restauratie gepresenteerd aan de AFAS Foundation met de bedoeling een samenwerking te starten en de positieve impact op de oceaan te vergroten.

 

 

Media aandacht voor het project van ReefSystems in Kenia

Het projectgebied is inmiddels beschermt en er mag niet gevist worden in het gebied, zodat de natuur kan herstellen! De werkzaamheden hebben het nationale nieuws in Nederland en in Kenia gehaald! Zie de video’s hieronder.

 

 

Updates vanuit het project

 

Maand 1 - 2 | Voorbereidingen, vergunningsprocedure en planning 

In de eerste maanden zal er een planning worden opgesteld met Wageningen Universiteit (WUR) en REEFolution. Vervolgens zullen de voorbereidingen getroffen worden voor de productie van de rif-blokken. Parallel wordt Kisite Mpunguti marine park ingelicht en zal de vergunningsprocedure worden gestart. Daarnaast wordt er een start gemaakt met de planning voor de documentaire over dit project.

Maand 3 - 4 | Start productie en onderzoek

Vanaf de 3e maand wordt een start gemaakt met de productie van de mallen voor de productie van de rif-blokken. Aansluitend worden de rif-blokken geproduceerd. Daarnaast wordt een opzet gemaakt voor het rif-monitoringsonderzoek in samenwerking met de WUR en Kenyatte University.  

Maand 5 - 6 | Voorbereidingen versturen container

Alle benodigdheden die lastig lokaal te krijgen zijn voor het opzetten van de productiefaciliteit worden in deze maanden in Nederland verzameld, waarna er een volle container naar de haven van Mombasa wordt verstuurd. In Shimoni wordt de plek waar de container komt te staan voorbereid, zodat deze kan worden geplaatst. Als alles staat kan de container worden omgebouwd tot werkplaats en kan de lokale rif productie beginnen!

 

 

Maand 7 - 8 | Bouwen werkplaats voor lokale productie van kunstmatige riffen

Om werkgelegenheid te creëren voor de lokale bevolking wordt een productiefaciliteit opgezet. Hier kunnen de riffen door de gemeenschap zelf worden geproduceerd, zodat de mensen uit Shimoni in de toekomst hun eigen koraalrif kunnen bouwen. Zo worden er banen gecreëerd en wordt er gewerkt aan een duurzame voedselvoorziening voor het dorp. Het opzetten van de werkplaats was een groot avontuur. Zie voor een samenvatting de video hieronder.

 

 

Maand 9 - 10 | Installatie kunstmatige riffen en plaatsen koralen

Nadat de werkplaats opgezet werden er trainingen gegeven aan de lokale werknemers.. Zodra de riffen geïnstalleerd waren werd er al gelijk zeeleven aangetrokken! Er zijn nieuwe koralen gekweekt, die worden getransplanteerd op de nieuwe riffen, om het ecosysteem herstel een kick-start te geven. Zo zal de biodiversiteit nog sneller toenemen. In de video hieronder is te zien hoe de koraal kweek wordt opgezet en hoe de eerste riffen worden geïnstalleerd!

 

 

Maand 11 - 12 | Meer rif installeren en creëren van verdienmodellen

In de maanden erna zijn er meer riffen geïnstalleerd en meer koralen getransplanteerd. Het nieuwe rif wordt een interessant duikobject voor toeristen, die de economie stimuleren door in het dorp te verblijven. Daarnaast wordt het productie- en installatie proces van de riffen ook gekoppeld aan toeristische activiteiten, zodat er inkomsten worden gecreëerd, waarmee nieuwe riffen kunnen worden gefinancierd om de impact te vergroten! In de video hieronder zie je hoe de eerste toeristen al betalen om hun eigen riffen te produceren.