Stichting Woord & Daad

Duurzame watervoorziening in
Tigray, Ethiopië


Doelstellingen


Toegang tot schoon en helder water is onmisbaar, zowel om te drinken als voor irrigatiedoeleinden. Met name op het platteland van Tigray in Noord Ethiopië is de toegang tot water erg beperkt. Daarom helpen wij ze aan een duurzame watervoorziening van goede kwaliteit.

Impact


Op dit moment zijn al 72.000 mensen voorzien van een duurzame watervoorziening. Over 5 jaar is de gehele Tigray regio hierbij aangesloten, wat 1 miljoen mensen zijn. Daarnaast wordt de levensstandaard aanzienlijk verbeterd.

Bedrag gedoneerd


Om dit project te realiseren is heel veel geld en tijd nodig. Om goed van start te kunnen is voor het eerste jaar en bedrag van maar liefst 900K gedoneerd. Er wordt per jaar bekeken of de doelstellingen worden gehaald. Zo ja, dan wordt het benodigde bedrag overgemaakt. Hiermee helpen we 1 miljoen mensen aan een duurzame watervoorziening.

Duurzame watervoorziening in Tigray


Samen met Stichting Woord & Daad werken we aan een duurzame watertoegang in de Tigray-regio in Ethiopië. De AFAS Foundation en Woord en Daad zetten zich hiermee in op het gebied van water, sanitatie en hygiëne (WASH).

In deze regio is sprake van veel droogte, gebrek aan voedsel, mislukte oogsten en slechte toegang tot veilig (drink)water. Naast noodhulp moet er ook een duurzame watervoorziening komen voor mens en land. Uit onderzoeken blijkt onder andere dat de private sector nodig is om een dergelijk project te laten slagen. Maar die private sector is er op dit moment niet. Om die reden worden lokale serviceproviders opgezet, getraind en gecertificeerd voor onderhoud en reparaties aan de waterputten. Daarnaast worden WASH (water, sanitatie en hygiëne)-comités getraind in onderhoud en financieel en technisch management van watersystemen. Er wordt gewerkt met bestaande infrastructuur en er is sprake van een unieke samenwerking tussen overheid, bevolking en ondernemers.


Op de website van Woord&Daad wordt ook regelmatig nieuws over het iWet project gepost. 


Vlogs uit Ethiopië


Jacob Jan, Lotte en Bertine bezoeken iWet project!Jacob Jan Vreugdenhil, projectleider WASH geeft een update vanuit Ethiopië.

Op bezoek in Tigray

Gerben Eversdijk en Erik van de Ven gingen op bezoek in Tigray om de voortgang van het project en de impact met hun eigen ogen te zien.
Foto's

zeggen meer dan 1000 woorden
Voortgang

Hier lees je alle blogs en berichten van de voortgang van dit project