Stichting Liliane Fonds

Inzet op duurzaamheid in een weerbarstige
situatie

Doelstellingen


Elke dag zetten zo'n 60 organisaties zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij zorgen dat voor ieder kind een plan op maat wordt gemaakt, zodat ieder kind de juiste ondersteuning krijgt. Voor onderwijs en werk of zorg.

Impact


De impact per kind is gigantisch. Het Liliane Fonds geeft letterlijk leven. Zonder hun hulp zijn de kinderen bijvoorbeeld niet mobiel, niet in staat om naar school te gaan of te werken. Of om de juiste zorg te krijgen.

Bedrag gedoneerd


Om het project te verduurzamen en zoveel mogelijk kinderen en jongeren te blijven helpen wordt er voor een tijd van 3 jaar €800.000 - 2.100.000 gedoneerd. Hiermee wordt dus nog steeds individuele hulp gegeven en het project verduurzaamd.

Liliane Fonds en AFAS Foundation


Het Liliane Fonds zet al ruim 36 jaar in voor kinderen met een handicap op de armste plekken van de wereld. Samen met organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maakt het Liliane Fonds kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Vertrekpunt daarbij is concrete individuele steun op maat, georganiseerd door mensen in de omgeving van het kind. Het doel: kinderen met een handicap doen mee in hun directe omgeving en in de samenleving.

 Sinds 2011 levert de AFAS Foundation een grote bijdrage aan het programma dat het Liliane Fonds ondersteunt in de Democratische Republiek Congo. Al duizenden kinderen met een beperking hebben hierdoor een leven met meer kwaliteit, een eerlijkere kans en een beter toekomstperspectief gekregen.

Op bezoek in Congo


Samen met het Liliane Fonds reisden een aantal bestuursleden af naar Congo om met eigen ogen te zien hoe de gehandicapte kinderen geholpen worden.Foto's

zeggen meer dan 1000 woorden


Voortgang

Hier lees je de voortgang van het project