Hogeschool Utrecht

Pre-bachelor opleiding voor vluchtelingen

 

Doelstellingen


Het onderwijzen van de Nederlandse taal, bestaande uit voorbereiding op het staatsexamen Nederlands als Tweede Taal met een sterke focus op taalgebruik in de ICT sector. Daarnaast is er een actieve oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en worden er voorbereidende vakken voor de bacheloropleiding ICT aangeboden. 

Impact


Met deze opleiding worden ieder jaar minimaal 25 vluchtelingstudenten maximaal voorbereid op succesvolle integratie in het reguliere HBO-onderwijs. Deze opleiding staat garant staat voor een passende baan in de Nederlandse samenleving.

Bedrag gedoneerd


Om dit project te realiseren doneren wij een bedrag van €30.000. Het bedrag wordt besteed aan kosten die gemaakt worden om deze vluchtelingen op te leiden, denk aan laptops, summer course of leermiddelen. 

De ICT-opleiding voor vluchtelingen


Het bieden van meer kansen voor vluchtelingen zetten we met deze ondersteuning op. Meer dan 25 vluchtelingen kunnen hun kwaliteiten ontwikkelingen in de ICT-branche. In Nederland is hier een groot tekort aan, waarbij de impact voor zowel de vluchtelingen als de Nederlandse samenleving aanwezig is. Wij bieden door deze samenwerking met de Hogeschool van Utrecht ondersteuning in het Nederlandse taalonderwijs. Een studie aan een Nederlandse hbo-instelling vraagt vaak meer zelfstandigheid en samenwerking met peers dan dit in de regel het geval is in het Hoger Onderwijs in het land van herkomst. Het pre-bachelortraject ICT van de Hogeschool Utrecht houdt hier rekening mee.  


De start van het project

Het uitdelen van de laptops waarmee ze aan de slag kunnen.
"Als je een vis laat vliegen, dan denkt die zijn hele leven dat die dom is."

Foto'sVoortgang

Lees alle berichten om de voortgang van het project in te zien