's Heeren Loo

Ontwikkelen van de game Robins Wereld 

Doelstellingen

 Om het leerpotentieel van kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in kaart te brengen, ontwikkelen ‘s Heeren Loo en Mediaheads een game die zich richt op de basale executieve functies. 

De game wordt in november 2019 gelanceerd.

Impact

In Nederland zijn er 50 zorgorganisaties met een of meerdere orthopedagogische kinderdagcentra. In totaal gaat het om 143 locaties en zijn er 5.000 kinderen die gebruik maken van zorg vanuit een Kinderdagcentrum. 

 

Bedrag gedoneerd

In de komende twee jaar zal de AFAS Foundation € 287.000 doneren.

 

Ontwikkelen van de game Robins Wereld

 

Robins Wereld is een educatieve game die zich richt op het meten en trainen van effectief leergedrag van kinderen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. De game kan worden ingezet ten dienste van het ontwikkelaanbod binnen zorgonderwijs op orthopedagogische kinderdagcentra. Op basis van resultaten van het spel, kan vervolgens een gericht aanbod aan lesmaterialen in het kinderdagcentrum aan het kind geboden worden. 

Robins Wereld is gebaseerd op de principes van dynamisch testen (testen, oefenen met hints, opnieuw testen), om zo zicht te krijgen op de leermogelijkheden van het kind. De game traint en meet daarna opnieuw het effectief leergedrag van het kind. Daarbij wordt gekeken naar de mate van het houden van aandacht, het werkgeheugen en de mate waarin impulsen beheerst kunnen worden en de cognitieve flexibiliteit.

De game is driedimensionaal en speelt zich af in een echte speelwereld waar kinderen in de persoon van Robin allerlei opdrachten en taken moeten oplossen om uiteindelijk een schat te vinden. In de game krijgt het kind direct feedback en hints waardoor hij wordt ondersteund in de ontwikkeling van zijn effectief leergedrag. Deze feedback is gebaseerd op het zoekgedrag en de oplossingsstrategie van het kind, gemeten door het aantikken van het touchscreen en het kijkgedrag via de ingebouwde eyetracking balk. De leerkracht krijgt informatie uit de game over het zoekgedrag en de oplossingsstrategie van het kind, die zijn handelen als begeleiden (mediator) in het leerproces van het kind kan ondersteunen.

Wil je meer weten over Robins Wereld of de game downloaden?