's Heeren Loo 

Robins Wereld 

 

Ontwikkelen van de game Robins Wereld

 

Robins Wereld is een educatieve game die zich richt op het meten en trainen van effectief leergedrag van kinderen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. De game kan worden ingezet ten dienste van het ontwikkelaanbod binnen zorgonderwijs op orthopedagogische kinderdagcentra. Op basis van resultaten van het spel, kan vervolgens een gericht aanbod aan lesmaterialen in het kinderdagcentrum aan het kind geboden worden. 

Robins Wereld is gebaseerd op de principes van dynamisch testen (testen, oefenen met hints, opnieuw testen), om zo zicht te krijgen op de leermogelijkheden van het kind. De game traint en meet daarna opnieuw het effectief leergedrag van het kind. Daarbij wordt gekeken naar de mate van het houden van aandacht, het werkgeheugen en de mate waarin impulsen beheerst kunnen worden en de cognitieve flexibiliteit.

De game is driedimensionaal en speelt zich af in een echte speelwereld waar kinderen in de persoon van Robin allerlei opdrachten en taken moeten oplossen om uiteindelijk een schat te vinden. In de game krijgt het kind direct feedback en hints waardoor hij wordt ondersteund in de ontwikkeling van zijn effectief leergedrag. Deze feedback is gebaseerd op het zoekgedrag en de oplossingsstrategie van het kind, gemeten door het aantikken van het touchscreen en het kijkgedrag via de ingebouwde eyetracking balk. De leerkracht krijgt informatie uit de game over het zoekgedrag en de oplossingsstrategie van het kind, die zijn handelen als begeleiden (mediator) in het leerproces van het kind kan ondersteunen.

"Ik wil iets ontwikkelen waar zoveel kinderen iets aan hebben en wat wetenschappelijk is getoetst. Onze filosofie is dat we vanuit het maatschappelijk belang onze kennis uit de praktijk met het wetenschappelijk onderzoek verbinden en binnen en buiten onze eigen organisatie delen. Zo helpen we elkaar een stap verder."  - Marja Eding, 's Heeren Loo

Op de website van Robins Wereld lees je meer over de game en kun je hem downloaden.

Wat kan er allemaal in Robins Wereld?
 

In de verschillende speelwerelden van de game worden de vaardigheden van een kind getest, en vervolgens met behulp van hints getraind. De hints die het kind krijgt zijn volgens een standaard opbouw gemaakt (erachter ligt de scaffolding theorie vanuit wetenschappelijk onderzoek over dynamisch testen):

  •  Herinneren: herhalen van de gegeven opdracht
  •  Algemene hint: gericht op zoekgedrag, kijkgedrag van het kind
  •  Specifieke hint: op gang helpen dor 1 item specifiek uit te leggen en het voor te doen
  •  Samen doen.

Na het spelen van de game is duidelijk waar de sterke en de te ontwikkelen kanten liggen en welke hints het kind helpt om te leren leren. Dit kan de leerkracht gebruiken in het lesaanbod om verdere ontwikkeling te stimuleren.

De ontwikkeling van Robins wereld is gebaseerd op de visie vanuit de wetenschap dat alle kinderen kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Neuropsychologische kennis ondersteunt, dat het brein, ook dat van matig tot ernstig verstandelijk gehandicapte kinderen, train- en leerbaar is.

Dit is Robins Wereld

Update ontwikkeling van de game

Foto's

Zeggen meer dan 1000 woorden