North Sea Farmers

 

Doelstellingen

 

We werken toe naar duurzame zeewierboerderijen binnen windparken op de Noordzee, om een positieve bijdrage te leveren aan klimaat- en voedselvraagstukken van vandaag. Het Eco-Anker is essentieel onderdeel van deze boerderijen en bevordert de biodiversiteit tijdens zeewierteelt.   

Impact

 

Vanaf 2030 wil North Sea Farmers opschalen naar 400km2 aan duurzame zeewierboerderijen in de Noordzee. Middels slimme toepassingen kan 1,6 miljoen ton CO2 afname en een opbrengst van ongeveer 10 miljoen ton vers zeewier worden gerealiseerd.

 

Bedrag gedoneerd

 

Voor de ontwikkeling van het Eco-Anker als onderdeel van deze duurzame zeewierboerderijen op de Noordzee heeft de AFAS Foundation 135.000 euro gedoneerd voor de eerste fase. Hiermee zal onder andere een prototype ontwikkeld worden.

De tweede fase is inmiddels ook van start. Met een vervolgdonatie van 220.000 euro kan het prototype verder worden ontwikkeld én worden getest in een offshore omgeving: de Offshore Test Site van North Sea Farmers. Ook zal er gewerkt worden aan de bekendheid en acceptatie van het eco-anker, zodat bij de opschaling van duurzame offshore zeewierteelt de bescherming van biodiversiteit als een vereiste wordt gezien.

North Sea Farmers werkt aan duurzame zeewierboerderijen door ontwikkeling Eco-Anker

 

Klimaatverandering en de groeiende vraag naar voedsel dagen ons uit om andere oplossingen te vinden. Zeewier kan hier een belangrijke rol in spelen: het is een voedzaam en veelzijdig gewas en is een van de meest duurzame gewassen om te telen. De koude Noordzee is zeer geschikt voor zeewierboerderijen. Daarbij is het essentieel dat we ontwikkeling hiervan op een duurzame manier aanpakken, door slimme combinaties te maken met andere groene initiatieven. Daarom werken we niet zomaar aan zeewierboerderijen, maar aan duurzame, gemengde bedrijven op zee waar zeewier wordt geteeld binnen de windparken, samen met schaal- en schelpdieren en op natuur-inclusieve wijze. Om daar te komen doen we onderzoek naar nieuwe technieken en bouwen we innovatieve prototypes die de natuur minimaal belasten. Met steun van de AFAS Foundation ontwikkelt North Sea Farmers een Eco-Anker: een natuurversterkend anker dat de zeewierinstallaties op de juiste plek houdt. Hiermee draagt de AFAS Foundation bij aan de ontwikkelingen van duurzame zeewierboerderijen in de Noordzee.

Kijk voor meer informatie op: https://www.northseafarmers.org/projects/eco-anchor

 

Zeewier groeit als kool in Noordzee!

 

"Niet alleen kunnen we straks van Nederlands zeewier genieten, maar ook van mosselen, kreeftjes en oesters die op dezelfde zeeboerderij leven!"

Wereld Water Challenge 2020

 

Tijdens de Wereld Water Challenge op 1 november 2019 leerden kinderen wat de mogelijkheden zijn van zeewier. Ook werd er gekookt en geproefd.
Bekijk hieronder wat de kids daarvan vonden! 

 

 

Foto's

Zeggen meer dan 1000 woorden