Stichting 

Noordzeeboerderij Doelstellingen


We werken toe naar duurzame zeewierboerderijen, binnen windparken, op de Noordzee om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat- en voedselvraagstukken van vandaag. Het Eco-Anker is essentieel onderdeel van deze boerderijen.  

Impact


vanaf 2030 wil Stichting Noordzeeboerderij 500km2 ruimte beschikbaar hebben voor duurzame zeewierboerderijen in de Noordzee; waarmee 1,5 miljoen ton CO2 afname en een opbrengst van ongeveer 10 miljoen ton vers zeewier kan worden gerealiseerd


Bedrag gedoneerd


Voor de ontwikkeling van het Eco-Anker als onderdeel van deze duurzame zeewierboerderijen op de Noordzee zal de AFAS Foundation 135.000 euro doneren voor de eerste fase. Hiermee zal onder andere een prototype ontwikkeld worden. 

Stichting Noordzeeboerderij werkt aan duurzame zeewierboerderijen door ontwikkeling Eco-Anker 


Klimaatverandering en de groeiende vraag naar voedsel dagen ons uit om andere oplossingen te vinden. Zeewier kan hier een belangrijke rol in spelen: het is een voedzaam en veelzijdig gewas en is een van de meest duurzame gewassen om te telen. De koude Noordzee is zeer geschikt voor zeewierboerderijen. Daarbij is het essentieel dat we ontwikkeling hiervan op een duurzame manier aanpakken, door slimme combinaties te maken met andere groene initiatieven. Daarom werken we niet zomaar aan zeewierboerderijen, maar aan ‘Noordzeeboerderijen’: een duurzaam, gemengd bedrijf op zee waar zeewier wordt geteeld binnen de windparken, samen met schaal- en schelpdieren en op natuur-inclusieve wijze. Om daar te komen doen we onderzoek naar nieuwe technieken en bouwen we innovatieve prototypes die de natuur minimaal belasten. Met steun van de AFAS Foundation bouwt Stichting Noordzeeboerderij aan een Eco-Anker: een natuurversterkend anker dat de zeewierinstallaties in de Noordzeeboerderij op de juiste plek houdt. Hiermee draagt de AFAS Foundation bij aan de ontwikkelingen van duurzame zeewierboerderijen in de Noordzee. 

Kijk voor meer informatie op: www.noordzeeboerderij.nl/projecten/eco-anker


Zeewier groeit als kool in Noordzee!


"Niet alleen kunnen we straks van Nederlands zeewier genieten, maar ook van mosselen, kreeftjes en oesters die op dezelfde zeeboerderij leven!"

Wereld Water Challenge 2020


Tijdens de Wereld Water Challenge op 1 november 2019 leerden kinderen wat de mogelijkheden zijn van zeewier. Ook werd er gekookt en geproefd.
Bekijk hieronder wat de kids daarvan vonden! Foto's

Zeggen meer dan 1000 woorden

Voortgang 


Lees hier alle berichten om de voortgang van het project in te zien