Mpilo Foundation

Duurzame water- en stroomvoorziening in Zimbabwe

Doelstellingen


Water- en stroomvoorziening is een groot probleem op het platteland van Zimbabwe. Samen met Mpilo Foundation werken we ernaar toe dat zo'n 18.500 inwoners toegang tot schoon drinkwater hebben. Met de aanleg van elektriciteit op 7 scholen in de vorm van zonnepanelen, kan men ICT-onderwijs gaan aanbieden en alfabetisering stimuleren.

Impact


De levensstandaard van de lokale inwoners wordt door de aanleg van water en stroom middels zonne-energie aanzienlijk verbeterd. Zo is er minder ziekte als gevolg van vervuild drinkwater, levert landbouw betere resultaten en sterft er minder vee. Dankzij elektriciteit op scholen krijgt het ICT-onderwijs een boost en is er toekomstperspectief.  

Ondersteuning


Verspreid over meerdere jaren zal de AFAS Foundation diverse projecten van Mpilo Foundation financieel ondersteunen in Zimbabwe. Door de succesvolle samenwerking van de afgelopen jaren is in 2022 besloten om een lange termijn samenwerking aan te gaan in de vorm van een partnerschap. Op deze manier hopen we de komende jaren een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de projecten in samenwerking met de Mpilo Foundation. 

Duurzame water- en stroomvoorziening in Matabeleland

 

Politieke en economische crises in Zimbabwe hebben de armoede de afgelopen jaren verergerd en tal van sociale problemen met zich meegebracht. Verslechtering van de infrastructuur heeft landelijke gemeenschappen geïsoleerd en heeft geleid tot een hoog armoedepercentage in de landelijke gebieden. Deze isolatie heeft ook bijgedragen aan een afname van het inkomen en een afname van de productie van landbouwbedrijven als gevolg van de ontoegankelijkheid van markten. Hierdoor zijn de voedseltekorten in het land toegenomen. Als gevolg van de armoede in Zimbabwe, die geconcentreerd is in Matabeleland, waar 70 procent van de inwoners als arm wordt geclassificeerd, heeft migratie van mannelijke gezinshoofden het aantal door vrouwen geleide gezinnen vergroot. Omdat vrouwen doorgaans minder toegang hebben tot economische kansen en kredietwaardigheid, zijn deze huishoudens ongelooflijk benadeeld, omdat veel van hen ook in droge gebieden zonder irrigatie wonen.

Daarom werken we samen met Mpilo Foundation aan duurzame water- en stroomvoorzieningen in Matabeleland. We zetten ons hiermee in om basisbehoeften als water en elektriciteit beter bereikbaar te maken in landelijke gebieden. Het gezamenlijke project richt zich daarbij op het ondersteunen van groepen van mensen in armoede, op een zodanige wijze, dat deze zelfredzaam worden na een tijdelijke ondersteuning. 

Op de website van Mpilo Foundation lees je meer over het project en wordt regelmatig nieuws geplaatst. 

Updates uit Zimbabwe

 

Zonne-installaties voor 7 scholen in Matabeleland

Op dit moment worden er zonnepanelen geïnstalleerd bij zeven basisscholen in Matabeleland. Naast de aanleg van stroom en de distributie van enkele laptops per school, zullen de laptops ook voorzien worden van educatieve software (denk aan Engelstalige modules voor onder meer rekenen, spelling en geografie). Doordat er 's avonds licht beschikbaar is, kan er ook tegemoetgekomen worden aan de grote behoefte aan alfabetisering van het volwassenonderwijs. 
 

Aanleg van 8 waterputten op het platteland van Zimbabwe

Begin april 2020 hebben we Mpilo Foundation ondersteund om acht waterputten in Matabeleland aan te leggen. Het boren van boorgaten richt zich op rurale dorpen, waar de vrouwen kilometers moeten lopen om water te halen. Het afgelopen jaar zijn acht waterputten gerealiseerd in de districten Umguza en Matobo. Doordat één van de boorgaten uitzonderlijk goed was met zo’n 30.000 liter water per uur, biedt deze hoeveelheid water ook de mogelijkheid om akkers te irrigeren. De waterputten zijn aangelegd in de dorpen Maraposa, Semukheleni, Zamanyoni, Ekukhayeni, Mgadla en Mbuso. De inwoners leveren zelf ook een bijdrage aan dit project. Bijvoorbeeld door het bereiden van een toegangsweg of het leveren van een kleine bijdrage voor een gezamenlijke onderhoudspot of een watercommissie.
 

Preventieproject COVID-19 bij waterpompen 

Een aanvullend initiatief van Mpilo Foundation bij het voorkomen van de verspreiding van COVID-19 is het ‘handenwasproject’. Dit preventieproject betreft 20 waterpompen in Matabeleland en bereikt een geschatte bevolkingsgroep van 14.000 – 15.000 mensen. In samenwerking met councillors, de dorpshoofden en dorpsgezondheidswerkers is er informatie rondom hygiëne en COVID-19 beschikbaar gesteld. Vrouwen krijgen voorlichting over hoe de handen te wassen, voor en na gebruik van de waterpomp. Ook krijgen ze een flyer met informatie over (het voorkomen van) COVID-19 met tekeningen en afbeeldingen in de lokale taal, het Ndebele.
 

Aanleg van 2 waterputten voor het afgelegen dorp Sibangani 

In het afgelegen dorp Sibangani wonen ongeveer 1800 mensen. Het dorp wordt geconfronteerd met een watercrisis en heeft dringend hulp nodig. De enige bron van water was een poel met oppervlakte-water (in tegenstelling tot grondwater), die ongeveer 3 meter diep is, maar dit water is een gevaar voor de gezondheid. In mei 2019 is geboord naar water en zijn er twee waterputten geplaatst in het dorp.

 

Project 2022: Rehabilitatie van 12 waterputten in het Deka gebied en 2 nieuwe waterputten in Chidobe

In het Deka gebied (langs de Zambezi) werden 12 waterputten gerehabiliteerd (‘in goede staat herstellen’). Bij de 12 gerehabiliteerde waterputten worden (kleine) voedseltuinen aangelegd. De 12 gerehabiliteerde waterputten verzorgen ruim 4400 personen. We hadden een grote financiële meevaller bij de uitvoering van dit project. De 12 waterputten die werden gerehabiliteerd, bleken een goede ‘casing’ te hebben (mantelbuizen ter bescherming van het geboorde gat), waardoor het niet nodig was deze te vervangen dan wel aan te brengen. Door de hierdoor ter beschikking komende financiële middelen was het mogelijk voor de gemeenschappen van Chidobe BH34 en Chidobe BH36 een nieuwe waterput te realiseren. Beide putten werden voorzien van ‘top to bottom casing’. Beide putten hebben een water opbrengst van meer dan 5000 liter per uur. Ruim 1000 duizend mensen extra hebben dankzij de financiële meevaller toegang tot voldoende en schoon (drink)water.

Waterputten in Sibangani

Handenwasproject in Matabeleland

Foto's

Zeggen meer dan 1000 woorden