Goedemiddag,

 

Op deze pagina leggen we uit welke drie soorten projecten wij hanteren. Ook laten we weten welke criteria wij hanteren bij het beoordelen van een aanvraag.

Let op: Om je project bij ons in te dienen moet je inloggen op onze portal. Rechts bovenin deze pagina kun je inloggen.

Ben je nieuw bij de AFAS Foundation?
Via de knop hieronder kun je jouw gegevens achterlaten. Wij sturen je vervolgens de inloggegevens toe. Tot snel!

 

Criteria

 

 • De aanvraag is persoonlijk naar de AFAS Foundation geschreven met een duidelijke onderbouwing waarom jullie de aanvraag bij ons indienen. We willen heel graag verbinding maken en samen dromen realiseren. 
 • De aanvraag bevat een projectplan met samenvatting, een gedetailleerde begroting, een uitvoerplan met duidelijke termijnen, een risico analyse, een communicatieplan voor de voortgang en een jaarrekening in het Nederlands en als .pdf bestand
 • Maak duidelijk wat het project in zijn geheel kost, we doen niet aan cofinanciering.
 • Voeg beeldmateriaal toe waardoor wij een goed beeld krijgen van het project. Maak bijvoorbeeld een kort filmpje om uit te leggen waar het project zich afspeelt en welk probleem het oplost. 

 

 

Wat doen we wel & wat niet?

Wel

 •   Concrete projecten met een duidelijk begin en eind
 •   Duurzame initiatieven, na afronding zelfstandig voortbestaan
 •   Aansprekende aanvragen, maak ons net zo enthousiast!
 •   Projecten waarbij we persoonlijk worden geüpdatet
 •   Aanvragen waaruit blijkt dat jullie je hebben verdiept in ons
 •   Stichtingen moeten gevestigd zijn in Nederland

Niet

 •   Stichtingen zonder ANBI status (geldt niet voor België)
 •   Projecten waarbij sprake is van cofinanciering
 •   Aanvragen die niet in het Nederlands zijn ingediend
 •   Aanvragen voor individuen
 •   Aanvragen namens social enterprises
 •   Crowdfunding, sponsorverzoeken of fondswerving
 •   Projecten met een commercieel belang
 •   Initiatieven met een sterke geloofsovertuiging
 •   Promotie & wetenschappelijk onderzoek

Soorten projecten

Systeemverandering

Brengt jouw project gebiedsverandering teweeg? Is het op meerdere terreinen actief of heeft het een integrale benadering in de ontwikkeling van een regio?

 

Innovatie

Brengt jouw project verandering in de manier van denken en werken? Is het out of the box?
Gebruiken jullie technologie om problemen op te lossen?

 

 

Gewoon goed

Heb jij een heel concreet project waarbij iets tastbaars wordt gerealiseerd? Bijvoorbeeld het slaan van waterputten, bouwen van scholen of gezondheidscentra, etc.

 

Systeemverandering

 

 

In het droge Tigray, Noord-Ethiopië, werken we samen met Woord en Daad en lokale partners aan een veelomvattend waterproject. Waterbedrijven worden getraind in het leveren van betaalbare en duurzame producten voor drink- en irrigatiewater op het platteland. Comités, scholen en gezondheidscentra worden gemotiveerd en in staat gesteld om watersystemen te beheren en werken daarin samen met de lokale overheid. En boeren krijgen support zodat ze het hele jaar door genoeg inkomsten kunnen halen uit hun gewassen.

Met het uiteindelijke doel dat in vijf jaar tijd ruim 950.000 mensen duurzaam worden voorzien van schoon drink- en irrigatiewater door het opzetten van een zelfstandige watersector.

 

"Onze droom is dat ons systeem, zonder onze steun, in Ethiopië zal worden gekopieerd, zodat de watersector op een duurzame manier uit kan breiden"

Jacob-Jan Vreugdenhil - Stichting Woord & Daad

Doelstelling

Toegang tot schoon en helder water is onmisbaar, zowel om te drinken als voor irrigatiedoeleinden. Met name op het platteland van Tigray in Noord Ethiopië is de toegang tot water erg beperkt. Daarom helpen wij ze aan een duurzame watervoorziening van goede kwaliteit.

Impact

Op dit moment zijn al 178.000 mensen voorzien van een duurzame watervoorziening. In 5 jaar is de gehele Tigray regio hierbij aangesloten, wat 1 miljoen huishoudens zijn. Dorpjes krijgen toegang tot een waterpunt, boeren krijgen waterputten voor irrigatiedoeleinden, scholen krijgen toegang tot water, etc.

Innovatie

 

 

Robins Wereld is een educatieve game die zich richt op het meten en trainen van effectief leergedrag van kinderen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. De game kan worden ingezet ten dienste van het ontwikkelaanbod binnen zorgonderwijs op orthopedagogische kinderdagcentra. Op basis van resultaten van het spel, kan vervolgens een gericht aanbod aan lesmaterialen in het kinderdagcentrum aan het kind geboden worden. 

Robins Wereld is gebaseerd op de principes van dynamisch testen (testen, oefenen met hints, opnieuw testen), om zo zicht te krijgen op de leermogelijkheden van het kind. De game traint en meet daarna opnieuw het effectief leergedrag van het kind. Daarbij wordt gekeken naar de mate van het houden van aandacht, het werkgeheugen en de mate waarin impulsen beheerst kunnen worden en de cognitieve flexibiliteit.

 

 

 

"In de game krijgt het kind direct feedback en hints waardoor hij wordt ondersteund in de ontwikkeling van zijn effectief leergedrag."

Marja Eding - 's Heeren Loo

Doelstelling

Om het leerpotentieel van kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in kaart te brengen, ontwikkelen ‘s Heeren Loo en Mediaheads een game die zich richt op de basale executieve functies. Op basis van resultaten van het spel, kan vervolgens een gericht aanbod aan lesmaterialen in het kinderdagcentrum aan het kind geboden worden.

Impact

In Nederland zijn er 50 zorgorganisaties met een of meerdere orthopedagogische kinderdagcentra. In totaal gaat het om 143 locaties en zijn er 5.000 kinderen die gebruik maken van zorg vanuit een Kinderdagcentrum. 

Gewoon goed


Als gevolg van realisatie Voedselzekerheid en armoedebestrijding voor agrarische gezinnen verbetert
de levensomstandigheden van 560 extreem arme (agrarische) gezinnen in Bururi, Burundi door de
productie van hun voedsel te vergroten. Hiervoor wordt hun zelfontplooiing en zelfredzaamheid
vergroot en draagt dit in de regio Bururi bij financieel onafhankelijk zijn. Dit door voor zichzelf en
voor hun gezinnen kunnen zorgen, en tevens een bijdrage leveren aan de gemeenschap en aan de
lokale socio-economische ontwikkeling.

 

"Het over grenzen heen kijken en (jonge) mensen de kans bieden zich te ontplooien en van meerwaarde te zijn voor een gemeenschap, regio of land inspireert ons."

 

Laurent Nijankuru - De Toekomstzaaiers

Doelstelling

Het project Voedselzekerheid en armoedebestrijding voor agrarische gezinnen zal op korte termijn het percentage ondervoede en aan honger lijdende mensen in deze regio beperken. Gezinnen krijgen vee en zaaigoed en informatie over veeteelt en landbouw. Dit project is een eerste stap naar zelfredzaamheid. 

Impact

Als gevolg van realisatie Voedselzekerheid en armoedebestrijding voor agrarische gezinnen verbetert de levensomstandigheden van 560 extreem arme (agrarische) gezinnen in Bururi, Burundi door de productie van hun voedsel te vergroten.