Getamock

Bouw van een veilig internaat in Tanzania

Het bouwen van het internaat voor de middelbare school in Getamock


In het internaat is er plaats voor 96 leerlingen en 2 opzichters. Momenteel gaan er 237 leerlingen naar de secundaire school in Getamock, waarvan 105 jongens en 132 meisjes. De school ontvangt ook leerlingen uit de naburige dorpen. De meeste van de leerlingen moeten vaak 5 à 6 kilometer wandelen om op school te geraken en dit is nooit zonder gevaar. Studeren kunnen ze thuis niet daar de zon al ondergaat om 18u en ze wonen in traditionele hutten zonder elektriciteit. Ze zullen meer tijd kunnen investeren in school en komen in een goed ondersteunend klimaat terecht.

Door het faciliteren van de juiste infrastructuur geven we de lokale gemeenschap de best mogelijke kansen zich zelfstandig verder te ontwikkelen. Op deze manier ‘empoweren’ we zowel de lokale gemeenschap, het lerarenteam en de leerlingen. In geen geval wensen wij het bestuur van school te organiseren. Wij geloven erin dat je het meest duurzame resultaat bereikt wanneer je de lokale gemeenschap zo veel mogelijk initiatief, organisatie en ‘ownership’ laat.

Momenteel willen we 2 vleugels bouwen. In de toekomst zou hier een 3de identieke vleugel aan kunnen komen. We schatten in dat, met het bouwen van het internaat, er meer ingeschreven leerlingen zullen zijn en dat zij nog betere resultaten kunnen behalen waardoor er hen een betere toekomst wacht.


Foto's