Zorg projecten

De zorg om ons heen verandert. De zorg innoveert. Ontwikkeling van wearables en gebruik van big-data leiden tot nieuwe toepassingen die de zorg efficiënter maken en dichter bij ons brengt.

Er wordt natuurlijk al heel veel gedaan, maar wij geloven dat er nog meer mooie ideeën zijn - bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, mantelzorg en preventie - om processen in de zorg eenvoudiger te maken en mensen te verbinden.

Wij ondersteunen graag projecten waarin de patiënten weer centraal wordt gesteld om hen te ontzorgen en hun mogelijkheden en kansen maximaal tot bloei komen.

Onze ideale aanvraag voldoet aan:

 •  Je hebt je verdiept in de AFAS Foundation en schrijft de aanvraag persoonlijk aan ons
 •  De aanvraag bevat een projectplan, begroting, risicoanalyse en jaarverslag in het Nederlands
 •  Maak duidelijk hoeveel het project in zijn geheel kost. We doen niet aan cofinanciering!
 •  Overhandig een communicatieplan om de voortgang te communiceren
 •  Voeg beeldmateriaal toe zodat wij een goed beeld krijgen van het project
 •  Tip: Aanvragen ondersteund met videomateriaal krijgen voorrang (kan met een smartphone)

 

Wat doen we wel?

 •  Concrete projecten met een grote impact waarbij écht het verschil gemaakt wordt
 •  Duurzame initiatieven die na onze financiële steun zelfstandig blijven voortbestaan
 •  Aansprekende aanvragen. Maak ons net zo enthousiast als jullie!
 •  Projecten waarbij wij betrokken blijven en regelmatig op de hoogte worden gehouden
 •  Aanvragen die specifiek voor ons zijn geschreven en waarbij jullie je hebben verdiept in de AFAS Foundation

Wat doen we niet?

 •  Stichtingen zonder ANBI status (geldt niet voor Belgische stichtingen)
 •  Projecten waarbij sprake is van cofinanciering
 •  Aanvragen die niet in het Nederlands zijn ingediend
 •  Projecten zonder duidelijke begin- en einddatum
 •  Aanvragen voor individuen
 •  Crowdfunding, fondswerving & sponsoraanvragen (denk aan Alpe d'Huez en de Roparun)
 •  Projecten met een commercieel belang
 •  Initiatieven met een sterke geloofsovertuiging
 •  Stichtingen gevestigd in het buitenland
 •  Promotie-onderzoeken

Wat willen wij bereiken?

Alleen samen kunnen we de wereld mooier maken. Wij ontvangen graag een mooie terugkoppeling van het project in de vorm van een fotoverslag of film. Dat beeldmateriaal kunnen wij vervolgens gebruiken om anderen te inspireren om ook goed te doen. Lees hier meer over de terugkoppelingen.

Hieronder kun de video van 5 jaar AFAS Foundation bekijken!