Internationale projecten

 

Kijk over je eigen grenzen heen, jouw mogelijkheden zijn onbeperkt. Hoe zijn de levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden? Daar stroomt het water niet zomaar uit de kraan. Wat gebeurt er daar met je als je bijvoorbeeld ziek wordt of een ongeluk krijgt? Een sociaal vangnet zoals wij die kennen bestaat in die landen vaak niet. 

De AFAS Foundation wil helpen om in die landen te streven naar een betere toekomst. Door het ondersteunen van kleine en grote internationale projecten hopen wij dat mensen wereldwijd weer een glimlach op hun gezicht krijgen. Grenzeloos mooi, toch?

Onze ideale aanvraag voldoet aan:

 •  Je hebt je verdiept in de AFAS Foundation en schrijft de aanvraag persoonlijk aan ons
 •  De aanvraag bevat een projectplan, begroting, risicoanalyse en jaarverslag in het Nederlands
 •  Maak duidelijk hoeveel het project in zijn geheel kost. We doen niet aan cofinanciering!
 •  Overhandig een communicatieplan om de voortgang te communiceren
 •  Voeg beeldmateriaal toe zodat wij een goed beeld krijgen van het project
 •  Tip: Aanvragen ondersteund met videomateriaal krijgen voorrang (kan met een smartphone)

 

 

 

Wat doen we wel?

 •  Concrete projecten met een grote impact waarbij écht het verschil gemaakt wordt
 •  Duurzame initiatieven die na onze financiële steun zelfstandig blijven voortbestaan
 •  Aansprekende aanvragen. Maak ons net zo enthousiast als jullie!
 •  Projecten waarbij wij betrokken blijven en regelmatig op de hoogte worden gehouden
 •  Aanvragen die specifiek voor ons zijn geschreven en waarbij jullie je hebben verdiept in de AFAS Foundation

Wat doen we niet?

 

 •  Stichtingen zonder ANBI status (geldt niet voor Belgische stichtingen)
 •  Projecten waarbij sprake is van cofinanciering
 •  Aanvragen die niet in het Nederlands zijn ingediend
 •  Projecten zonder duidelijke begin- en einddatum
 •  Aanvragen voor individuen
 •  Crowdfunding, fondswerving & sponsoraanvragen (denk aan Alpe d'Huez en de Roparun)
 •  Projecten met een commercieel belang
 •  Initiatieven met een sterke geloofsovertuiging
 •  Stichtingen gevestigd in het buitenland
 •  Promotie-onderzoeken

 

Wat willen wij bereiken?

Alleen samen kunnen we de wereld mooier maken. Wij ontvangen graag een mooie terugkoppeling van het project in de vorm van een fotoverslag of film. Dat beeldmateriaal kunnen wij vervolgens gebruiken om anderen te inspireren om ook goed te doen. Meer informatie over deze terugkoppelingen vind je hier.
Hieronder kun je de video van 5 jaar AFAS Foundation bekijken!