Prinses Máxima Centrum

 

Het Outreach Programma

 

Sinds 2018 is de AFAS Foundation founding partner van het Outreach Programma opgezet door het Prinses Máxima Centrum in samenwerking met World Child Cancer. Het Prinses Máxima Centrum ontwikkelt een programma om de genezingskans bij kinderkanker in Indonesië, Malawi, Kenia en Kosovo te vergroten van minder dan 10 procent naar 25 procent. Het programma werkt twee kanten op. Aan de ene kant wordt met dit programma méér kennis verzameld waardoor in Nederland zeldzame vormen van kinderkanker kunnen worden onderzocht en anderzijds kunnen in de aangegeven landen kinderen direct geholpen worden via behandelmethoden die we in Nederland al hebben ontwikkeld.

Het Outreach programma bestaat uit de verschillende deelprojecten. De implementatie van kankerregistratie is essentieel en de eerste activiteit binnen het programma. De implementatie en het gebruik van een database is een belangrijke factor voor het welslagen, monitoren en evalueren van het programma. Het opleiden en trainen van artsen, verpleegkundigen, pathologen, laboranten, pedagogisch en psychosociaal medewerkers en datamanagers vormt de core-business van het Outreach programma. Dit gebeurt middels masterclasses, cursussen, werkbezoeken en advies op afstand. Het toegepast onderzoek is van cruciaal belang voor het beantwoorden van lokaal relevante vraagstukken en voor de continue verbetering van het project. Het is van groot belang dat de patiënten en hun ouders gedurende het proces een goede begeleiding krijgen. Zo moeten zij goed worden voorgelicht en een uitgebreid advies krijgen over de verschillende behandelmethoden.

"Dankzij het Outreach Programma zijn partnerziekenhuizen steeds meer in staat om zelf de regie uit te voeren op de zorg en het onderzoek voor hun kinderen met kanker. Kortom: de ziekenhuizen worden zelfvoorzienender, een belangrijke stap voor structurele verandering.”
Gertjan Kaspers, directeur Outreach Programma

Op de website van World Child Cancer lees je meer over dit programma.

Updates van werkbezoeken

 

 

Werkbezoek ziekenhuis Indonesië

Werkbezoek ziekenhuis Malawi

Meer genezing en een toekomst voor kinderen 

met kanker in West-Kenia

Naar toekomstbestendige kinderoncologische zorg in heel Kenia

 

De afgelopen jaren zijn concrete resultaten geboekt. Honderden professionals, onderzoekers en gezondheidswerkers werden getraind, een 20-tal behandelprotocollen werden ingevoerd, faciliteiten werden verbeterd en honderden ouders en families kregen voorlichting over de ziekte en de behandeling. In onze partnerziekenhuizen maken meer kinderen met kanker hun behandeling af. In ons partnerziekenhuis in Kenia is, dankzij goede oudervoorlichting, het aantal kinderen dat voortijdig de behandeling stopzet gedaald van 54% naar 2%. De overlevingspercentages stijgen significant in de laatste jaren, voor enkele (maar lang niet alle) ziektebeelden van minder dan 10% naar 40-50%.

De droom is om nu te focussen op één regio in Sub-Sahara Afrika, namelijk West-Kenia. Door focus en een veel bredere aanpak, denkt het Prinses Máxima Centrum in samenwerking mét AFAS Foundation veel meer impact te kunnen bereiken. Als dit lukt, dan kan dit model toegepast worden op heel Kenia én vervolgens op andere landen in Sub-Sahara Afrika en elders. Indachtig dat laatste, blijft Prinses Máxima Centrum doorgaan met de andere twinning programma’s met ziekenhuizen in genoemde plaatsen en landen, om vanuit een bestaande – qua omvang bescheiden - samenwerking het model makkelijker te kunnen uitrollen.

 

"Vanaf het eerste moment waren wij overtuigd van de absolute noodzaak om dit te gaan doen. Ieder mens weet waarom dit zo belangrijk is.
Gerben Eversdijk, directeur AFAS Foundation

Kijkje bij het ziekenhuis in Eldoret, Kenia

Gertjan Kaspers in Eldoret, Kenia