Van Denken naar Doen, met gedetineerden werken aan creatieve projecten 
 

Switch van destructieve naar creatieve energie


De Peter Faber Stichting is al meer dan tien jaar succesvol in jongeren de switch te laten maken van destructieve naar creatieve energie. Als ervaringsdeskundige en rolmodel gaat Peter Faber, met zijn team van specialisten, aan de slag met jongeren die het niet allemaal zo getroffen hebben, van het ‘rechte’ pad zijn gegaan en in de ‘problemen’ zitten. Wij noemen deze jongeren geen probleemjongeren maar jongeren die aandacht nodig hebben.

Met theatrale en creatieve activiteiten worden jongeren met een (maatschappelijke en/of ontwikkelings) achterstand getraind en gestimuleerd om in actie te komen met als doel hun kansen in het leven en de maatschappij te vergroten. Peter Faber, zelf opgegroeid in Amsterdam Noord, wil jongeren en jongvolwassenen iets geven wat hij zelf in zijn jeugd heeft gemist: zelfvertrouwen en trots, het besef dat je meer kunt dan je denkt.

Het doel is om met de jongeren te werken aan een perspectiefvolle toekomst waarin ze een opleiding gaan volgen en/of een baan hebben. Maar daar moeten vaak nog vele stappen voor gezet worden. We willen jongeren helpen hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Maar bovenal uitdagen om de switch te maken van destructieve naar creatieve energie.

De inzet in de afgelopen jaren heeft geresulteerd in een steeds groter wordende olievlek van jongeren die nu weer een goede positie voor zichzelf in de maatschappij hebben weten te creëren. Honderden ‘aandachts’ jongeren’ zijn bereikt en geholpen. Ze zijn weer gaan studeren, doen vrijwilligerswerk of hebben een baan gevonden. En nog belangrijker het zijn rolmodellen geworden voor andere ‘aandachts’ jongeren.

'Aandachts' jongeren


De doelgroep waar de Peter Faber Stichting zich op richt zijn jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd 12 t/m 40 jaar. De jongeren en jongvolwassenen kunnen getypeerd worden als hangjongeren en/of jongeren met een (maatschappelijke en/of ontwikkelings) achterstand. Bij de Peter Faber Stichting wordt gesproken over ‘aandachts’ jongeren.

De jongeren zitten veelal op het VMBO of praktijkscholen. Vaak hebben zij hun opleiding vanwege diverse problemen niet afgerond (drop-outs/schoolverlaters). Ze hebben dan geen startkwalificatie en komen of zijn niet in het arbeidsproces terecht gekomen. Een groot percentage van de deelnemers heeft een andere etnische achtergrond. Deze jongeren en jongvolwassen leven voor een groot gedeelte op straat en zorgen daar voor de nodige overlast. Dit bij elkaar zorgt ervoor dat zij nagenoeg geen toekomstperspectief hebben

Peter Faber Stichting en de AFAS Foundation

De Peter Faber Stichting heeft gekozen om deze aanvraag bij de AFAS Foundation in te dienen, omdat er een duidelijke link te zien is tussen de Peter Faber Stichting en het werk van de AFAS Foundation.

Ik kan het, ik wil het, ik doe het, NU!

De Peter Faber Stichting opereert altijd volgens de slogan: 'Ik kan het, Ik wil het, Ik doe het, NU!', wat betekent dat we onze doelgroepen stimuleren om in actie te komen met hun eigen mogelijkheden. De proactieve houding van de AFAS Foundation spreekt ons zeer aan: niet alleen maar praten maar juist dingen doen om iedereen de kans te geven een plek in de maatschappij te verwerven.

De Peter Faber Stichting heeft sinds haar oprichting in 2008 films, theatershows, muziekoptredens, workshops en educatieprojecten gerealiseerd. Tientallen jongeren, ex-gedetineerden en andere doelgroepen hebben via de Peter Faber Stichting weer een goede positie voor zichzelf in het leven weten te creëren. Wij zetten ons voor dit project met enthousiaste en kundige mensen in om deze moeilijke doelgroep de kans te geven zichzelf te ontplooien en de criminaliteit achter zich te laten.

Doelstellingen


De doelstelling van dit project is om de deelnemers voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij en persoonlijk en maatschappelijk herstel. Dit doen we onder andere door middel van:

Het werken aan creatieve producties met een groep justitiabelen

De Peter Faber Stichting heeft sinds haar oprichting in 2008 films, theatershows, muziekoptredens, workshops en educatieprojecten gerealiseerd.

Het stimuleren van een gedachteswitch: van nemen naar geven

Wij leren ze dat ze ook iets positiefs kunnen geven in de vorm van een creatief werkstuk. Om dit te realiseren stimuleren we ze hun goede eigenschappen in te zetten en samen te werken met anderen. Na afloop van de workshops worden de resultaten aan het publiek getoond tijdens een plenaire eindpresentatie.

Het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en herstel van de deelnemers

De doelstelling is om bij de deelnemers positieve eigenschappen te ontwikkelen en ze voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Bovendien werken we met de deelnemers aan het herstellen van de schade die ze met hun activiteiten hebben veroorzaakt bij hun slachtoffers, de maatschappij, zichzelf en hun familie/kinderen.

Het aanbieden van mogelijkheden tot toeleiding naar werk of opleiding

De deelnemers krijgen de kans om na detentie voor een intakegesprek bij de Peter Faber Stichting langs te komen om te kijken of ze eventueel als ervaringsdeskundige voorlichting kunnen geven op scholen. Het gaat hier om het Educatief Programma Jongeren – EPJO, een interactief schoolprogramma gericht op misdaadpreventie onder kinderen. Ook is er de mogelijkheid om binnen de PI door te stromen naar vakgerichte opleidingen zoals koffiebrander, bakker of schilder.

“Op 16 jarige leeftijd hoorde ik op school de historische woorden: 'Faber, jij komt uit Amsterdam Noord, en uit Amsterdam Noord is nog nooit iets goeds vandaan gekomen. In Amsterdam Noord stonden vroeger de galgen Faber en die stonden daar niet voor niks. “Faber jij bent niks, jij kan niks en jij wordt niks!” ‘In oktober 2008, 50 jaar later, is de Peter Faber Stichting opgericht met als doel jongeren in Tuindorp Oostzaan/Amsterdam Noord iets terug te geven, van wat ik zelf als opgroeiende jongen in datzelfde dorp heb gemist zoals trots, zelfvertrouwen en de ontdekking dat je meer kunt dan je denkt te kunnen'."

Peter Faber - Oprichter Peter Faber Stichting

Impact van het project


Door de jarenlange projectervaring van de Peter Faber Stichting in meerdere gevangenissen is ondervonden dat de werkwijze grote indruk maakt op de deelnemers en het gevangenispersoneel. We zijn er niet op uit om criminaliteit in zijn geheel te stoppen, maar we trachten door dit project de deelnemers die ermee op willen houden te stimuleren in deze wens. Door in te zetten op het realiseren van concrete resultaten maken we ze duidelijk dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Dit heeft niet alleen een positief effect op hun eigenwaarde maar ook op de toeschouwers en potentiele werkgevers die we voor de drie maandelijkse presentaties uitnodigen.

Doordat we voor minimaal een jaar een vaste ruimte in de PI hebben kunnen we inzetten op een duurzame en intensieve aanpak die deze doelgroep nodig heeft. Als dit het project een succes wordt bestaat de mogelijkheid dat de Stichting een permanente plek krijgt in het reguliere gevangenisprogramma. Het is een uniek initiatief doordat er geen soortgelijk project beschikbaar is en het feit dat het team van de Peter Faber Stichting bestaat uit kundige, enthousiaste en geroutineerde ervaringsdeskundigen.

Interessante Links

Leer nog meer over dit mooie project

Impressies

Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

 

 

Gio, 23 jaar: „Sommigen willen alleen maar chillen in de gevangenis. Als je dan weer buiten komt, is er niets. Peter Faber heeft me geholpen verder te kijken dan de dag van morgen en concrete stappen te zetten.”