My Book Buddy

Laat kinderen lezen!

My Book Buddy laat kinderen lezen en investeert in hun toekomst


My Book Buddy richt zich op het stimuleren en faciliteren van het (leren en) laten lezen van kansarme kinderen in verschillende (ontwikkelings)landen, of wanneer ze getroffen zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld. Daarvoor heeft My Book Buddy een programma ontwikkeld, waarin leesboeken en informatieve boeken centraal staan.

Geletterdheid ontstaat wanneer boeken in de eigen taal en verhalen uit de eigen cultuur beschikbaar zijn. De leerkrachten en ouders zijn cruciaal in het stimuleren van het proces om kinderen te laten lezen. My Book Buddy, een particuliere NGO met ANBI status en actief sinds 2010. My Book Buddy sluit aan bij de Sustainable Development Goals van de VN die bestrijding van armoede en kwaliteit van onderwijs actief wil bevorderen. De kernwaarden van My Book Buddy geven betekenis aan het dagelijks denken en handelen en zijn leidend: kindvriendelijk, deskundig, met impact, relevant, eenvoudig. 

 

Lezen is een basisbehoefte


Steeds weer is duidelijk dat een goede leesvaardigheid de leerprestaties van kinderen gunstig beïnvloeden. De resultaten van de verplichte eindtoetsen in verschillende landen aan het eind van de lagere school bewijzen dat. Maar onafhankelijk onderzoek in Nederland, Europa en daarbuiten ondersteunen deze cijfers. De toename van functioneel analfabetisme en afnemende belangstelling voor lezen daarentegen is een zorgelijke ontwikkeling. Vele organisaties en instanties krijgen in Nederland extra middelen om de leesbevordering te ondersteunen. Het leesoffensief Lees! En de Oproep tot een ambitieus leesoffensief zijn daar recente voorbeelden van.

Maar goede verhalen geven ook nog steeds het venster op de wereld en zijn bewoners dat het logo van My Book Buddy zo mooi verbeeldt. Het goed en met plezier kunnen lezen is een basisvaardigheid die kinderen verder brengt op school, omdat elk vak in taal wordt gedoceerd, maar hen ook verder brengt in het leven omdat een betere opleiding de kansen vergroot op het krijgen een goede baan. De boeken vol informatie verbreden de kennis. Daarnaast is lezen een vorm van ontspanning in een omgeving die voor veel kinderen sober is en vol zorgen.

Door het ontbreken van elektriciteit en zonnepanelen blijven de kinderen en de gemeenschappen waarin de kinderen opgroeien aangewezen op de gedrukte boeken die door gebrek aan alles gretig aftrek vinden. Het ontbreken van computers of tablets om het leesproces te ondersteunen is voor veel scholen een gegeven. De nieuwgierigheid en leergierigheid van kinderen is universeel en niet afhankelijk van inkomen, religie en politiek. Het geeft structuur en inspiratie aan kinderen die getroffen zijn door oorlog of natuurgeweld. Voor kinderen die leven in armoede kan een leesboek aantrekkelijk zijn.

 

 

My Book Buddy en de AFAS Foundation

 

In het ruim 12,5-jarig bestaan van My Book Buddy heeft de organisatie meer dan 271.000 kansarme kinderen laten lezen uit de My Book Buddy bibliotheken. De community en de scholen profiteerden mee van de resultaten en impact die dit had. Tot nu toe was de focus gericht op een aantal landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Mede door de Coronacrisis signaleert My Book Buddy grote behoefte aan opvoedkundige ondersteuning voor ouders en de wens van scholen voor leesboeken die ook thuis kunnen worden gelezen.
 

Het concept van My Book Buddy om geletterdheid te bevorderen en de sociaal emotionele vorming te stimuleren is ook een passend antwoord voor wat speelt op de Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Om ook in deze regio actief te worden zoekt My Book Buddy samenwerking met Stichting Miss IQ. De wederzijdse interesse en focus op educatie en ervaring zorgden voor de verbinding. De organisatie Miss IQ is een goede bekende van AFAS en kent een langdurige samenwerking.

 My Book Buddy laat kinderen lezen en investeert in hun toekomst!” 
-
Cathy Spierenburg