Gezonde en hoopvolle toekomst voor moeders en kinderen in Laos

Samen in actie voor moeder en kind in Laos


Het is de grote droom van MCNV om het leven van 11.300 moeders en kinderen in 20 dorpen in Laos te verbeteren, om ervoor te zorgen dat er 600 veilige bevallingen plaatsvinden en er een einde komt aan onnodige moeder- en kindsterfte. 1200 kinderen onder de 2 jaar profiteren van het voedingsprogramma en de voedselsituatie voor moeder en kind zal structureel beter worden.

Om deze droom en de bijbehorende doelen te verwezenlijken richt MCNV zich op het verbeteren van de zorg voor moeder en kind door 158 dorpsgezondheidswerkers te trainen in zwangerschapbegeleiding, bevallingen, postnatale zorg en goede en voldoende voeding voor (zwangere) vrouwen en kinderen. Dorpsgezondheids- werkers hebben een sleutelrol omdat zij dicht bij de mensen staan, de lokale taal spreken, tradities kennen en moeilijkheden onderkennen. Ze leveren ‘maatwerk’, zodat alle dorpelingen in de nabije toekomst de juiste zorg kunnen krijgen en daarmee meer grip hebben op hun eigen leef- en gezondheidssituatie. Ook worden er 90 stafleden van de verschillende gezondheidsposten getraind op het gebied van goede zorg voor moeder en kind. Op districtsniveau worden 20 mensen opgeleid die werkzaam zijn in de gezondheidskantoren zodat alle gezondheidswerkers met elkaar in verbinding staan, elkaar begrijpen en elkaar kunnen ondersteunen met als einddoel de zorg op elkaar af te stemmen.  

Meer weten? Bekijk hier de website van MCNV. 

Doelstellingen voor dit project in Laos


Doel 1: zorg voor moeder & kind, veilig bevallen en herstellen

Het redden van levens en moeder en kindsterfte voorkomen door:

 • Kennis en kunde van moeder en kindzorg versterken. 
 • Introduceren van nieuwe, onmisbare hulpmiddelen (waaronder een reanimatie ballon).
 • Zorg van moeders en pasgeborenen dichter bij huis brengen in moeilijk toegankelijke gebieden waar beperkt vervoer mogelijk.
 • Zorg voor moeder en kind laten aansluiten op de culturele tradities, ook op district niveau en in het districtsziekenhuis (reguliere gezondheidsdiensten).
 • Dorpsgezondheidswerkers opleiden als vroedvrouwen, zodat ze kunnen handelen in geval van (na)bloedingen, verstikking en onderkoeling.
 • Netwerk opzetten voor dorpsgezondheidswerkers/vroedvrouwen.
 • Postnatale zorg verlenen tot 2 jaar na de geboorte.
 • Voorlichtingsbijeenkomsten voor mannen, vrouwen en kinderen in de dorpen organiseren.

Doel 2: voeding voor (zwangere) vrouwen en jonge kinderen verbeteren

Ontwikkelen en organiseren van communicatiecampagnes voor gedragsverandering, om de aandacht te vestigen op de voeding van moeders en jonge kinderen die wonen in de verafgelegen dorpen. De activiteiten die hierbij horen zijn als volgt:

 • Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over voeding.
 • Evenement ‘samen koken’.
 • Gezondheidswerkers bezoeken families en inventariseren de voedingssituatie.
 • Oprichten van ondersteuningsgroepen voor families.
 • Zwangere vrouwen voorbereiden op de bevalling en borstvoeding.
 • Meten en wegen van kinderen jonger dan 5 jaar.
 • 2 jaar follow-up van ondervoede of zieke kinderen.

MCNV en de AFAS Foundation

AFAS-Foundation en MCNV hebben afgelopen jaren vele families, moeders en kinderen in Nong kunnen helpen op het gebied van ondervoeding en voedselzekerheid. Gedurende deze periode is er veel bereikt en is de basis gelegd voor de ontwikkeling van dit nieuwe programma 'AFAS-Foundation en MCNV samen in actie voor moeder en kind in Nong en Sepone, Laos'. 

MCNV wil graag verder in Nong en het project uitrollen naar het district Sepone. 'Samen in actie voor moeder en kind' is een concreet project met concrete doelen, passend bij de missie van AFAS Foundation. MCNV wil samen verder, om onze vervolg-droom te verwezenlijken en nog meer moeders en kinderen bereiken die onze steun zo hard nodig hebben!

Impact in de dorpen Nong & Sepone


De impact in de dorpen Nong en Sepone is enorm groot. Middels dit project zal het leven van 11.300 moeders en kinderen in 20 dorpen in Laos verbeteren, om ervoor te zorgen dat er 600 veilige bevallingen plaatsvinden en er een einde komt aan onnodige moeder- en kindsterfte. Daarnaast zullen 1200 kinderen onder de 2 jaar profiteren van het voedingsprogramma en de voedselsituatie voor moeder en kind zal structureel beter worden.

Om deze droom en onze doelen te verwezenlijken richt MCNV zich op het verbeteren van de zorg voor moeder en kind door 158 dorpsgezondheidswerkers te trainen in zwangerschap begeleiding, bevallingen, postnatale zorg en goede en voldoende voeding voor (zwangere) vrouwen en kinderen. Kwalitatieve en beschikbare medische zorg dichter bij huis, daar maakt MCNV zich hard voor! 

"Wij zijn ervan overtuigd dat onze ervaring, aanpak en expertise het verschil maakt voor de vrouwen en kinderen die wonen in Nong en Sepone, twee van de meest armste gemeentes in het oosten van Laos. De families leven onder moeilijke omstandigheden en verdienen een steuntje in de rug zodat ze het leven weer kunnen oppakken en samen met ons kunnen werken aan een hoopvolle en gezonde toekomst!"

Karin Vlug - Sr. adviseur fondsenwerving bij MCNV

Updates vanuit het project

Dorpsgezondheidwerkers opleiden

In een aantal dorpen in de gemeentes Nong en Sepone (provincie Savannakhet, Laos) gaan we dorpsgezondheidswerkers opleiden om meer mensen toegang te geven tot eerstelijns gezondheidzorg in hun eigen dorp. De gezondheidswerkers in de dorpen – meestal mannen- werden tot nu toe aangewezen door de provincie. In de praktijk blijkt dat wanneer de dorpsgezondheidswerker een man is, vrouwen geen vertrouwen hebben en geen hulp zoeken bij medische problemen. Als gevolg hiervan wordt vaak niet aan de behoeften van vrouwen voldaan en neemt de kwetsbaarheid van de gezondheid van vrouwen en hun kinderen aanzienlijk toe. Bijkomstig probleem is dat de meeste dorpen op 10 km of meer van het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum liggen. Omdat er niet of nauwelijks vervoer is naar het gezondheidscentrum, moeten zieke mensen en ouders met kinderen uren lopen om hulp te krijgen. Maar in de regentijd - een periode van vier tot zes maanden - overstromen de rivieren, zijn wegen onbegaanbaar en is het onmogelijk een gezondheidscentrum te bereiken. Met dit programma willen wij ervoor zorgen dat 31.000 mensen in hun eigen dorp eerstelijnszorg kunnen krijgen: dicht bij huis, in hun eigen taal en passend bij hun cultuur en gewoontes. De dorpsgezondheidswerker is voor de dorpelingen een vertrouwd persoon, die hen met medisch advies en (spoed)hulp kan bijstaan.

Interessante Links

Leer nog meer over dit mooie project

Impressies

Een beeld zegt meer dan duizend woorden.
 

 

"Voldoende en gezonde voeding zorgt weer voor groei en ontwikkeling bij jonge kinderen in Laos"