Stichting 

Masanga 

 

Masanga Hospital

 

Masanga Hospital is een overheidsziekenhuis met 120 bedden in het district Tonkolili, centraal gelegen in de noordelijke regio van Sierra Leone. Het gezondheidszorgsysteem van Sierra Leone heeft geleden onder een burgeroorlog en een Ebola uitbraak. Het land kent een van de hoogste moeder- en kindersterftecijfers ter wereld. Het verzorgingsgebied van het ziekenhuis is groot, en heeft een slechte infrastructuur. Ongeveer 440.000 mensen zijn voor hun gezondheidszorg afhankelijk van Masanga Hospital. Ze verzorgen (spoedeisende) chirurgische, verloskundige en kindergeneeskundige zorg en algemene gezondheidszorg voor circa 12.000 patiënten per jaar. Dit aantal neemt elk jaar toe. Dit overheidsziekenhuis wordt sinds 2006 ondersteund door het Masanga Hospital Rehabilitation Project (MHRP). Naast klinische zorg richt MHRP zich op onderwijs (CapaCare-programma en Nursing College) en het bevorderen van medisch onderzoek (Masanga Medical Research Unit). Dit draagt bij aan een duurzame en hoogwaardige gezondheidszorg in een land met slechts 200 artsen. 

"In 2019 konden we met jullie hulp onze droom realiseren van een gerenoveerde kraamafdeling en operatie-complex. Een grote stap voorwaarts in het verminderen van moedersterfte in Tonkolili District, Sierra Leone."  - Team Masanga Hospital

Op de website van Masanga Hospital lees je meer over het ziekenhuis.

De droom voor de toekomst


Onze droom voor de toekomst is dat in 2026 het Masanga Hospital wordt beheerd en gefinancierd door de Sierra Leoonse overheid. We willen dat Masanga Hospital bekend blijft staan als een ziekenhuis dat hoge kwaliteit zorg biedt in het rurale district Tonkolili, en waar met de hulp van internationale partners via onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van de gezondheidszorg in heel Sierra Leone. Dat betekent het volgende:

  •   In 2026 willen we dat Masanga Hospital volledig onafhankelijk is van internationale financiering gezondheidszorg kan leveren en dus zelf verantwoordelijk is voor alle lopende kosten van het ziekenhuis.
     
  •  Het Ministerie van Volksgezondheid zal in de komende vijf jaar de kosten voor de salarissen van het personeel geleidelijk op zich moeten nemen en voldoende medicijnen verstrekken. De overheid zal daarnaast een grotere bijdrage gaan leveren aan onderhoud van gebouwen, auto’s en benzinekosten.
     
  •  Het ziekenhuis zal inkomsten genereren via opnamekosten en de inkomsten uit medicijnen via de apotheek.
     
  •  Samen met de AFAS Foundation zullen de komende jaren een heel aantal gebouwen van het ziekenhuis worden opgeknapt of volledig vervangen zodat het ziekenhuis duurzaam en toekomstproof wordt.

Updates uit Sierra Leone
 

Dec 2022 | De spoedeisende hulp is af!

Er is heel veel gebeurd in Masanga. De spoedeisende hulp is af en geopend. Het hele land is er trots op en het zorgt voor veel meer patiënten. Daarnaast zijn er veel zaken opgeknapt, zoals de entree, de polikliniek en de patiëntenruimte. Ook is Masanga een teaching Hospital geworden. Allemaal stappen waardoor het einddoel dichterbij komt: een prachtig, goedlopend overheidsziekenhuis worden.

 

 

Juni 2022 | Samenwerking met Architecten zonder Grenzen!

Zij helpen met hetstructureren, ontwerpen en renoveren van nieuwe of bestaande gebouwen. Het komende jaar wordt er gefocust op 4 grote projecten: het auditorium, de isolatieafdeling, het administratieve gebouw en het onderzoekscentrum. In onderstaande video nemen Emil en Ika je mee door het ziekenhuis.

 

 

November 2021 | Nieuwe spoedeisende hulp wordt gebouwd!

De nieuwe spoedeisende hulp is de nieuwe entree van het ziekenhuis. Jan Henk is inmiddels opgevolgd door Emil als nieuwe hoofdarts van het Masanga hospital. In onderstaande video worden alle ontwikkelingen toegelicht.

 

 

December 2020 | Op naar een overheidsziekenhuis in 5 jaar!

Masanga Hospital en de AFAS Foundation hebben gezamenlijk de droom uitgesproken om het Masanga Hospital over 5 jaar weer over te dragen aan de overheid als overheidsziekenhuis. Deze video geeft een beeld van de huidige ontwikkelingen binnen het ziekenhuis en geeft een toelichting op de huidige en toekomstige projecten.

 

 

Oktober 2019 | Masanga Hospital winnaar AFAS Foundation Goedste Doel!

Masanga was in 2019 de winnaar van Het Goedste Doel en heeft als prijs een volledig nieuw solarpark gewonnen. Alle zonnepanelen zijn inmiddels geïnstalleerd en het ziekenhuis maakt volop gebruik van deze schone energie.

Installatie zonnepanelen bij het ziekenhuis

Elektriciteit is onmisbaar om goede kwaliteit zorg te leveren. Het is essentieel om een lichtbron te hebben tijdens nachtelijk werk in het ziekenhuis en elektriciteit op de afdelingen kunnen levensreddend zijn doordat de zuurstofmachines 24 uur per dag operabel moeten zijn. Daarnaast kunnen de operatie kamers niet zonder elektriciteit en stroom is 24 uur per dag noodzakelijk omdat veel keizersnedes in de nacht voorkomen. Het laboratorium is sterk afhankelijk van een stabiele stroomvoorziening, onder andere voor veilige bloedtransfusies is een continue koeling noodzakelijk. Verder wordt er door het lokale management steeds meer op computers gewerkt en is er een recente connectie met een 3G internet netwerk. Dit zal zich hopelijk de komende jaren uitbreiden maar daarvoor is betrouwbare en continue stroomvoorziening onmisbaar.

 

Foto's

Zeggen meer dan 1000 woorden