Stichting Edukans

Doelstellingen

In een ambitieus driejarig programma gaat Edukans ervoor zorgen dat 9.000 Keniaanse jongeren een vakopleiding krijgen. Het beroepsonderwijs in Kenia is vaak nog erg op theorie gericht, waardoor jongeren de kans missen om praktische vaardigheden op te doen voor hun toekomstige beroep. Ook is er weinig aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden, zoals weten hoe je kunt onderhandelen en sociale vaardigheden. In samenwerking met lokale partner KCCB brengt Edukans daar verandering in.

Impact

De hoofddoelstelling van dit programma is om gedurende 3 jaar 9.000 jongeren op 30 TVET’s . (TVET = Technical and vocational education and training) toe te rusten met vaardigheden en kennis die relevant zijn voor de arbeidsmarkt. De impact is dat 75% van jongeren werk vindt of een eigen bedrijf opstart binnen een half jaar wat leidt tot een verhoging van het inkomen. Ten minste 54.000 familieleden (gem. 6 per gezin) profiteren hiervan mee. Voor de onderwijsverbetering worden 250 leerkrachten en/of trainers toegerust om beter onderwijs te geven. Zo werken we aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in Kenia en bieden we kansen aan de allerarmsten.

Ondersteuning

Voor de ondersteuning van dit project van Edukans is in totaal een bedrag van €440.500 euro gereserveerd vanuit de AFAS Foundation. Waarbij er een toezegging is gedaan voor jaar 1 van het project. Na een positieve evaluatie zal een goedkeuring op jaar 2 volgen, enzovoorts. Het project zal een doorlooptijd hebben van 3 jaar.

9.000 jongeren in Kenia een vakopleiding


Werkeloosheid is in Kenia een gigantisch probleem. 22% van de jongeren tussen de 20 en 24 jaar is werkloos. Hierdoor ontstaan grote uitdagingen: voor je gezin zorgen, omgaan met armoede en het onvermogen om een geweldige toekomst op te bouwen. Kortom: het is onmogelijk om vooruit te komen in het leven. 

Een van de redenen voor deze werkeloosheid is de enorme kloof tussen de vaardigheden die jongeren leren en de vaardigheden die nodig zijn voor beroepen waar vraag naar is. De kwaliteit van het beroepsonderwijs in Kenia kan nog veel beter. Lessen zijn vaak te theoretisch en docenten missen de vaardigheden om hun leerlingen te activeren. Ook is er nauwelijks aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden. Dit programma lost een deel van dit probleem op. In drie jaar tijd krijgen 9000 jongeren in Kenia een relevante opleiding. Het onderwijs wordt op 30 MBO's verbeterd. 

Dit wordt gerealiseerd door:

  • Opleidingen minder theoretisch te maken. Docenten worden getraind om leerlingen actief te betrekken bij de les met praktische oefeningen;
  • De MBO's aan bedrijven te verbinden. Op deze manier sluiten opleidingen aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven én kunnen jongeren dankzij stages praktijkervaring opdoen;
  • Waardevolle vaardigheden toe te voegen aan opleidingen, zoals ondernemersvaardigheden en sociale vaardigheden;
  • Docenten worden getraind in digitale vaardigheden, zodat zij dit door kunnen geven aan hun studenten. Jongeren leren bijvoorbeeld hoe ze online kunnen solliciteren en een professioneel online profiel kunnen bouwen.

Het doel?

75% van de jongeren in het programma vindt een baan of start een eigen onderneming na de opleiding. Omdat iedere jongere de kans verdient iets van zijn toekomst te maken!

 

 “Edukans is onderwijsspecialist en heeft 20 jaar ervaring met het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Na de beroepstraining heeft meer dan 75% van de jongeren binnen 6 maanden een baan of start een eigen bedrijf. Samen met Afas willen wij KCCB ondersteunen met een eerste verbeteringstraject voor 30 TVET's. We verbeteren de kwaliteit van de trainingen en zorgen ervoor dat die aansluiten bij de behoefte van de arbeidsmarkt, zodat 9.000 jongeren werk vinden en een toekomstperspectief voor henzelf en hun families." - Gerry de Bruin, Edukans


 

Meer informatie over het project vind je op de website van Edukans

Landendirecteur Mary Mugo uit Kenia aan het woord

 

Updates vanuit het project

 

Oktober 2022 | Lancering driejarig programma, nieuwsbericht Edukans: 9.000 Keniaanse jongeren een vakopleiding dankzij AFAS Foundation

 

In een ambitieus driejarig programma gaat Edukans ervoor zorgen dat 9.000 Keniaanse jongeren een vakopleiding krijgen. Het beroepsonderwijs in Kenia is vaak nog erg op theorie gericht, waardoor jongeren de kans missen om praktische vaardigheden op te doen voor hun toekomstige beroep. Ook is er weinig aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden, zoals weten hoe je kunt onderhandelen en sociale vaardigheden. Met steun van de AFAS Foundation en in samenwerking met lokale partner KCCB brengen we daar verandering in.

Met aanwezigheid van zo’n 200 partners, afgevaardigden van het Keniaanse ministerie van Onderwijs en andere stakeholders vroegen we vorige week aandacht voor dit project. Werkeloosheid onder jongeren in Kenia is hoog. Maar liefst 22% van de jongeren tussen 20 en 24 jaar heeft geen werk. En dat zorgt voor armoede en stress en ontneemt hen de kans een toekomst voor zichzelf op te bouwen. Verandering is dus hard nodig.

Praktische vaardigheden
Tijdens de lancering konden aanwezigen met eigen ogen zien welke vaardigheden jongeren in onze programma’s opdoen. Jongeren lieten hun ambacht in de kleding-, metaal- en elektriciteitsindustrie zien.

Samenwerking met MBO’s
De komende drie jaar werken we samen met 30 MBO’s om hun opleidingen te verbeteren. Dit sluit aan bij de wens van de Keniaanse overheid om beroepsopleidingen aantrekkelijker te maken. Het land zit te springen om goed opgeleide vakmensen. Wij gaan aan de slag met het praktischer maken van de opleidingen, waarbij er ook aandacht is voor ondernemersvaardigheden en digitale vaardigheden. Omdat deze net zo onmisbaar zijn als het opdoen van de technische vaardigheden voor een beroep.

Samenwerking met bedrijfsleven
Daarnaast werken we samen met het bedrijfsleven om te zorgen dat de vaardigheden die jongeren opdoen aansluiten bij de vraag vanuit de markt. Door die samenwerking krijgen jongeren de kans om tijdens praktijkstages échte ervaring op te doen.

De lancering is uitgezonden op de nationale TV:

 


Update beroepsopleiding voor jongeren:

 


Update eerste kwartaal 2024: