De AFAS Foundation

Initiatieven tijdens het coronavirus (COVID-19)


De wereld zit op slot en in Nederland en de rest van de wereld neemt de onzekerheid en onrust toe. Juist nu moeten we er extra voor elkaar zijn. Vanuit de AFAS Foundation ondersteunen wij verschillende initiatieven, groot of klein, om mensenlevens te redden en verlichting te brengen bij kwetsbaren. Zowel regionaal, in Leusden en omgeving, als nationaal en internationaal.

Stichtingen zetten mobiele isolatie units in tegen wereldwijd tekort aan Intensive Care bedden

Aanschaf vijf mobiele isolatie-verpleegunits


De Philips Foundation, de AFAS Foundation en de Noaber Foundation slaan de handen ineen in de strijd tegen het coronavirus en stellen drie miljoen euro beschikbaar. Samen hebben de stichtingen vijf mobiele isolatie-verpleegunits aangekocht voor gebieden die het hardst getroffen zijn door de COVID-19 pandemie. Inmiddels zijn twee tenten operationeel in Italië in samenwerking met het Rode Kruis en zullen de andere drie worden geplaatst in Yemen, Oekraïne en De Democratische Republiek Congo.
Zodra de tenten op de ene locatie niet meer nodig zijn, worden ze zo snel mogelijk vervoerd naar de locatie waar op dat moment de nood heel hoog is.

Versnelde aanleg waterputten in ZimbabweWatervoorziening is een groot probleem in de steden en op het platteland van Zimbabwe. COVID-19 heeft sinds maart 2020 ook Zimbabwe bereikt, waardoor er nóg meer behoefte is aan water. Tijdens de lockdown in Zimbabwe is het gelukt toestemming te krijgen voor het boren naar water, wat heel belangrijk is in de strijd tegen corona.

Aanleg waterputten in Matabeleland 
Begin april 2020 gaf de AFAS Foundation toestemming aan de Mpilo Foundation om acht waterputten in Matabeleland versneld aan te leggen. Het boren van boorgaten richt zich op rurale dorpen, waar de vrouwen kilometers moeten lopen om water te halen. In de afgelopen maanden zijn vier waterputten gerealiseerd in de districten Umguza en Matobo. Doordat één van de boorgaten uitzonderlijk goed was met zo’n 30.000 liter water per uur, biedt deze hoeveelheid water ook de mogelijkheid om akkers te irrigeren. Komende week worden de overige vier waterputten gerealiseerd in Matabeleland.  


Preventieproject COVID-19 
Een aanvullend initiatief van Mpilo Foundation bij het voorkomen van de verspreiding van COVID-19 is het ‘handenwasproject’. Dit preventieproject betreft 20 waterpompen in Matabeleland en bereikt een geschatte bevolkingsgroep van 14.000 – 15.000 mensen. In samenwerking met councillors, de dorpshoofden en dorpsgezondheidswerkers is er informatie rondom hygiëne en COVID-19 beschikbaar gesteld. Vrouwen krijgen voorlichting over hoe de handen te wassen, voor en na gebruik van de waterpomp. Ook krijgen ze een flyer met informatie over (het voorkomen van) COVID-19 met tekeningen en afbeeldingen in de lokale taal, het Ndebele. 


Initiatieven van onze medewerkers

Ook onze eigen medewerkers proberen waar mogelijk bij te dragen. Met hulp van de AFAS Foundation!


Kan AFAS of een ander jou in Leusden en omgeving ook helpen? Kijk eens op de website van Sociaalplein Leusden.

Middin 

Tablets, laptops en smartphones voor mensen met een beperking


Door de lock-down zijn mensen die in een instelling wonen verder van hun geliefden verwijderd dan anders. Middin streeft ernaar om zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan voor deze mensen. Door middel van het uitleveren van smartphones, tablets en laptops kunnen zij beeldbellen met hun dierbaren, kunnen ze vanuit huis dagbesteding verkrijgen en krijgen ze entertainment aangeboden.

De rol van de AFAS Foundation

Gezamenlijk is er gezorgd voor 64 tablets, 5 laptops en 10 smartphones.

Stichting Vrienden van Bambanani

Voedsel voor kleine kinderen en basisinkomen voor onderwijzeressen in Zuid Afrika


Stichting Vrienden van Bambanani is al een aantal jaren partner van de AFAS Foundation. In Zuid Afrika zorgen zij dat er duurzame scholen worden gebouwd voor jonge kinderen. Dit doen zij op een duurzame manier door de scholen nagenoeg zelfvoorzienend te maken. Door de lock-down zijn alle scholen dicht. Kinderen, die noodgedwongen thuiszitten, krijgen vaak te weinig voedsel binnen, omdat families simpelweg niet voor voldoende voedsel kunnen zorgen. Onderwijzeressen zitten ook al weken thuis.
Het noodfonds zorgt ervoor dat kinderen in de townships voldoende eten krijgen, zodat ze na de lock-down hopelijk sterk genoeg zijn om weer naar school te kunnen. Daarnaast krijgen onderwijzeressen doorbetaald, zodat Bambanani er zeker van is dat zij na de lock-down ook weer aan het werk gaan.
North Coast Medical Training College Kenia

COVID-19 reddingsfonds voor Keniaanse artsen in opleiding


In Kenia is een groot tekort aan gezondheidswerkers en aan kwalitatief goed medisch onderwijs. North Coast Medical Training College is opgericht in een ruraal, achtergesteld gebied, waarmee wordt bijgedragen aan de oplossing van dit probleem. De opleidingen zijn betaalbaar voor de middenklasse in Kenia en de school kan zich ondertussen zelf bekostigen. Echter door de pandemie Covid 19 gingen de scholen dicht, vervoer kwam stil te liggen en fabrieken sloten hun deuren. De school is direct aan de slag gegaan om zoveel mogelijk lessen voort te zetten online, dit is met hard werken gelukt. Echter de andere kant is dat er per direct een economische val is ontstaan, vele ouders van de leerlingen zijn hun baan kwijt. Hierdoor kunnen schoolgelden ook door middenklasse in Kenia niet meer betaald worden, wat een direct gevolg heeft voor de 500 studenten en 70 medewerkers van North Coast Medical Training College. Er is één oplossing; snijden in de kosten en een AFAS-COVID 19 Reddingsfonds neerzetten.

De rol van de AFAS Foundation

De AFAS Foundation ondersteunt het reddingsfonds zodat de 500 studenten kunnen blijven doorstuderen.

Niet Alleen

Een initiatief gecoördineerd door PKN, EO, ChristenUnie en M4


Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen hulp nodig hebben.

Met #Nietalleen worden talloze lokale hulpinitiatieven verbonden aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.

De rol van de AFAS Foundation

De AFAS Foundation is hoofdsponsor om dit prachtige initiatief de komende weken onder de aandacht te brengen van Nederlanders. Zo zijn er op de tv reclamespotjes te zien, wordt er op de radio aandacht aan besteed en is er over te lezen in landelijke en regionale dagbladen.

Meer weten? Ga naar nietalleen.nl

Netwerk DAK

Opkomen voor kwetsbare mensen, zeker nu


Inloophuizen vangen veel dak- en thuislozen op, en daarnaast veel eenzame mensen. Vooral de eerste groep is niet voor niets dak- of thuisloos: het lukt deze mensen vaak niet om hun leven zo in te richten, als door de samenleving van hen verwacht wordt. Bij veel leden van de doelgroep van inloophuizen is er op meerdere terreinen een knelpunt. Ook medisch lopen zij meer gevaar: hun basisconditie is beneden gemiddeld, hun leefomstandigheden (bij daklozen) en levensstijl (bij verslaafden) zijn ongunstig. Door tegenslag op tegenslag hebben velen depressieve klachten, niet zelden is er een drempel om een arts te consulteren, en ook in hun omgeving zegt niemand: "zeg zou jij niet eens naar de dokter gaan?"

De rol van de AFAS Foundation

Inloophuizen zijn vaak klein behuisd. Voor 1,5 meter afstand moeten ze de helft of meer van hun bezoekers de toegang ontzeggen. Velen zijn zelfs al helemaal dicht. De AFAS Foundation steunt het noodfonds van Netwerk DAK zodat lokale initiatieven kunnen worden geholpen.

Hierbij kun je denken aan:

  • De Windwijzer in Vlaardingen die burgers oproept om samen 100 liter verse soep te maken wat de komende twee weken wordt verdeeld onder dak- en thuislozen
  • De Open Hof in Groningen gaat met een broodfiets langs plekken waar daklozen verblijven
  • Het Wereldhuis in Amsterdam heeft hulp nodig om asiekzoekers te helpen. Ze moeten nu op straat proberen te overleven en zelfs eten kopen wordt lastig als de maatregelen nog strenger worden: veel bezoekers hebben geen pinpas en kunnen alleen cash betalen; wat als dat óók in de ban gaat?

Meer weten? Ga naar netwerkdak.nl

Kids Corona Krant

My Book Buddy lanceert deze krant voor kinderen die ineens noodgedwongen thuis moeten blijven


Door het Corona virus zitten vanaf 16 maart ouders en verzorgers met hun schoolgaande kinderen de komende weken thuis. Een onverwachte situatie die veel impact heeft en waar voor velen een beroep op het improvisatievermogen gedaan wordt. De einddatum van deze periode is onvoorspelbaar.

Ook kinderen moeten wennen aan de nieuwe omstandigheden. De meeste kinderen krijgen afstandsonderwijs, maar er blijft veel tijd over omdat activiteiten zoals sport en b.s.o. komen te vervallen.

Omdat tot nu toe veel aandacht uitgaat naar de volwassenen en de medisch, economische kant van het verhaal, is er behoefte aan een virtuele plek voor kinderen.

De rol van de AFAS Foundation

Vanaf 16 maart start de AFAS Foundation samen met My Book Buddy de Kids Corona Krant (KCK), een platform voor en met kinderen. Zij kunnen zich in deze krant uiten met zelfgeschreven teksten, tekeningen, foto’s en filmpjes en anderen inspireren. Er is een nieuwsrubriek en een rubriek met achtergrondinformatie. Deze kunnen al ontwikkelend verder worden uitgebreid. Daarvoor is een aantal spelregels ontworpen waar kinderen zich aan moeten houden. Periodiek kan een papieren editie verschijnen: het Kids Corona Magazine. Omdat organisatie en uitvoering digitaal is en onafhankelijk is van fysieke beschikbaarheid kan dit project doorgang vinden en is minder afhankelijk van opschorting of vertraging die door de overheid wordt opgelegd.

Meer weten? Ga naar www.kidscoronakrant.nl.

Mulanje Mission Hospital

Twee tropenartsen werkzaam in een ziekenhuis in Malawi vroegen onze hulp om zich te wapenen tegen CoronaHet is vrijwel zeker dat Malawi heel binnenkort ook door de COVID-19 pandemie zal worden getroffen. In Malawi zijn ziekenhuizen nog veel minder goed voorbereid op een pandemie dan ziekenhuizen en veel kwetsbaarder. Te weinig personeel, moeizame of afwezige toegang tot testen en persoonlijke beschermingsmiddelen, en vrijwel geen intensive care bedden zijn een dagelijkse realiteit, zelfs zonder pandemie. Mulanje Mission Hospital, met haar goede reputatie, zal een grote toename in het aantal patiënten zien als de epidemie Malawi bereikt. COVID-19 patiënten, maar ook anderen, naarmate het aantal zieken de draagkracht van het systeem overschrijdt.

De rol van de AFAS Foundation

Door de hulp van de AFAS Foundation kan het ziekenhuis 3 zuurstofapparaten aanschaffen die werken op zonne-energie. Daarnaast is er geld beschikbaar gemaakt voor de aanschaf van beschermingsmiddelen en het geven van onderwijs over de preventie en behandeling van COVID-19.


Flyer met informatie over COVID-19 gaat de wereld over

Contribute Foundation ontwikkelde een flyer met informatie over het Corona virus en hoe mensen zich kunnen beschermen tegen besmetting


Via alle contacten van de AFAS Foundation proberen we nu de flyer in zoveel mogelijk talen te vertalen. In landen als Sierra Leone, Malawi, Guatemala, Filippijnen, Indonesië, India staat een grote ramp te wachten. In Nederland is de informatievoorziening zo goed dat bijna alle burgers wel ergens te horen hebben gekregen hoe ze moeten handelen om besmetting te voorkomen. In sloppenwijken of ver afgelegen dorpjes in ontwikkelingslanden is dat een ander verhaal. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk worden overvallen door het virus en juist daar gaan enorm veel slachtoffers vallen. 

De rol van de AFAS Foundation

We proberen deze flyer digitaal via appgroepen te verspreiden. Op dit moment is de flyer in Guatemala, Sri Lanka, Ethiopië en Zuid Afrika verspreid en wordt de informatie vertaald naar lokale talen. 
Download hier de Engelse flyer en verspreid hem gerust met iedereen die contact heeft met mensen over de hele wereld die dit enorm hard nodig hebben. Andere vertalingen die er tot nu toe zijn kun je hier downloaden.
Download hier twee factsheets om uitleg te geven aan kinderen wat het Coronavirus is en hoe ze moeten handelen