CLEAR Rivers

Doelstellingen


Het plaatsen van plasticvangers in de baai van Ambon in Indonesië, het door lokale bevolking scheiden en sorteren van het plastic afval uit de rivieren en baai van Ambon en het lokaal circulair verwerken van het afgevangen plastic afval tot producten die bijdragen aan het oplossen van lokale problemen zoals slechte huisvesting.

Impact


Door lokale bevolking in te zetten bij het verwijderen en sorteren van het plastic, draagt CLEAR Rivers zorg voor lokale acceptatie van het project en een inkomstenbron voor gezinnen die in Ambon in armoede leven. Daarnaast zorgt de betrokkenheid van lokale afvalverwerkingsbedrijven dat het plastic duurzaam wordt verwerkt en niet weer wordt gestort of verbrand. Het verwijderen van plastic rondom Ambon draagt bij aan een betere gezondheid van miljoenen mensen, een beter milieu, economische voordelen voor de visserij en ontwikkeling van het toerisme als inkomstenbron voor de lokale gemeenschap.

Ondersteuning


Voor de ondersteuning van CLEAR Rivers is in totaal een bedrag van €215.000 euro toegekend vanuit de AFAS Foundation. Het project zal een doorlooptijd hebben van 2 jaar.

Plasticvrij Ambon


Ambon is een eiland in het oosten van Indonesië behorend tot de provincie Maluku. De stad Ambon ligt in het westen van het eiland. In de afgelopen jaren werd de stad populairder, vanwege de beschikbaarheid van werk. Zo is het eiland gegroeid van 233.000 inwoners in 2005, naar 355.500 inwoners in 2017 (World population review, 2017). Niet alleen de bevolking groeide, ook de hoeveelheid afval is in hetzelfde tempo gegroeid. De druk op de stad is merkbaar op verschillende niveaus, zoals het afvalsysteem. De huidige aanpak is om het afval maar gedeeltelijk af te halen en het opgehaalde afval op de stortplaats op te slaan. Alleen kan deze aanpak niet overweg met de hoeveelheid afval die momenteel wordt geproduceerd. Afval, dat niet wordt ingezameld, wordt op illegale plaatsen gedumpt, op privéterrein verbrand of belandt in de rivieren. Tijdens regenval wordt het afval in de rivieren doorgespoeld naar de baai van Ambon. 30% is niet-organisch afval, dat kunststoffen en andere schadelijke materialen bevat.

Het doel is eenvoudig en duidelijk:

  • Met de plastic vangers voorkomen ze direct de toevloed van kunststoffen in zee;
  • Met educatie en bewustwording pakken ze het probleem bij de wortels aan, waardoor de plastics niet in de rivieren terechtkomen;
  • Met een circulaire verwerking vinden ze een tweede leven voor de reeds gebruikte materialen, waardoor de vervuiling door plastic op langere termijn wordt gestopt.
     

 “Met een bijdrage van de AFAS Foundation willen we de komende 2 jaar de basis leggen voor een self-sustaining business model waarbij de verkoop van gerecyclede producten moet zorgen voor het (gedeeltelijk) financieren van het afvangen en verwerken van het plastic afval. Met educatie en bewustwording pakken we het probleem bij de wortels aan, waardoor de plastics niet in de rivieren terechtkomen. De intentie is om in de komende jaren heel Ambon plasticvrij te maken." - Ramon Knoester, Founding Director bij CLEAR Rivers


Meer informatie over het project vind je op de website van CLEAR Rivers

Videoverslag plasticvrij Ambon in Indonesië

 

 

Updates vanuit het project

 

Maand 1 - 6 | Opzetten projectorganisatie & productie plastic vangers

Op basis van het eerdere onderzoek met plastic vangers gemaakt met lokale materialen, is CLEAR Rivers klaar om een vliegende start te maken. Ze hebben al kennis opgedaan over de plasticvervuiling en het afvalbeheersysteem in Ambon, over de productie van vangers in Azië en we hebben contacten met lokale overheden en ondersteunende organisaties. Mogelijke locaties waar de vangers moeten worden geïnstalleerd kunnen worden zijn al bekend.

Projectmanager Fransesca zal zich in de eerste 6 maanden vooral richten op het invullen van de succesfactoren: 

  • Versterken van het netwerk van CLEAR Rivers in Ambon
  • Locaties en productie voor plastic vangers afronden
  • Verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het importeren en plaatsen van de vangers in Ambon
  • Afspraken maken met lokale sorteer-/recyclingbedrijven en afvalpickers

Fransesca blikt in onderstaande vlog terug op de eerste periode!