Project indienen


Om je projectaanvraag zo goed mogelijk te kunnen beoordelen willen wij je vragen alle velden te vullen en een zo uitgebreid mogelijke aanvraag in te dienen.

Meerdere bijlagen zoals je projectplan, afbeeldingen of brieven zijn toe te voegen als bestand. 

Wat is de reden dat jullie deze aanvraag bij de AFAS Foundation indienen?

Projectinformatie


Graag zouden we willen weten welke impact dit project teweeg brengt. We vragen je daarom om aan te geven hoeveel mensen je met dit project gaat bereiken. Dit mag ook een schatting zijn. Vervolgens willen we weten voor welke duurzame oplossingen dit project zorgt en of het idee eventueel te kopiëren is als blijkt dat het een geslaagd project is.

Impact


Vereiste bijlagen 

Om de aanvraag compleet te maken ontvangen we in de bijlage graag de volgende documenten in het Nederlands:

  • Jullie meest recente jaarverslag inclusief jaarrekening
  • Het projectplan met daarin in ieder geval de doelstellingen, het bereik, de impact en risico's
  • Een begroting van de kosten
  • Een uitvoerplan met bijbehorende betaaltermijnen

Je kunt meerdere bijlagen toevoegen. Dit doe je door alle bijlagen in de map te selecteren en te slepen naar de bijlage hieronder. Lukt dit niet? Zet alle bestanden dan eerst in een .zip map en upload deze.